وفات واعظ شهير «سيد محمد شيرازي» معروف به «سلطان الواعظين» (1391 ق)
در چنین روزهائی از ماه شعبان سال 1391 قمری روح این عالم جلیل القدر به عالم باقی پر کشید .
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top