نگاهی به زندگی شیخ حسنعلی اصفهانی ( نخودکی)
شیخ نخودکی دو ماه قبل از رحلتش، اطرافیان را از روز مرگ خود آگاه کرد و حتی یک بار قبل از تاریخ فوت، روحش از بدن خارج شد اما با توسل به امام علی بن موسی الرضا(ع) برای انجام برخی وصایا، دوباره حیات ظاهر یافت.
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
دستورالعمل آیت الله شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی به امام خمینی
سالک الی الله آیت الله حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی در حرم امام رضا (ع) خطاب به امام خمینی: چه اصراری دارید چیزی را که ممکن است موجب خسران شود، یاد بگیرید؟ اما من چیزی را به شما یاد می‌دهم که برایتان خسارتی ندارد و محتاج دیگران هم نمی‌شوید
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top