تصحیح تفسیر عرفانی قرآن منسوب به امام جعفر صادق (ع)
تفسیر عرفانی قرآن منسوب به امام جعفر صادق (ع) تصحیح دکتر مهدی تدین و دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد در 824 صفحه، شمارگان 1650 نسخه، قطع وزیری به بهای 450000 ریال از سوی نشر سخن در سال 1393 منتشر شده است.
شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳
انتشار شمارۀ 62 – 63 گزارش میراث
شمارۀ 62 – 63 گزارش میراث دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون نسخه شناسی و ایران شناسی منتشر شد
شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top