موسوعه الشهید الثانی
اثر برگزیده شانزدهمین همایش کتاب سال حوزه معرفی شد
شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳
معرفی انوارالفقاهه | علی اکبر زمانی نژاد
مقدمه التحیقیق انوار الفقاهه توسط مرکز احیای آثار اسلامی (با همکاری برخی از محققین) در 124 صفحه در ابتدای جلد اوّل کتاب به چاپ رسیده است و شامل دو فصل و یک خاتمه است.
چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
ترجمه‌های فارسی آقا جمال خوانساری (کتابشناسی و نسخه‌شناسی)| على اكبر زمانى ‏نژاد
ترجمه‏ هاى فارسى آقا جمال خوانسارى عنوانی است که ضمن كتابشناسى و نسخه ‏شناسى ده عنوان از آثار ایشان (ترجمه‏ هاى فارسى) در اين مقاله معرفی و نقد شده است. شایان ذکر است که این نوشتار در جنگ ۲، انجمن فهرست نگاران چاپ شده بود.
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
اخلاق؛ مهمترین درس شهید ثانی که در حوزه رو به فراموشی است|علی اکبر زمانی نژاد
یکی از مباحثی که در آثار و شخصیت شهید ثانی نمود بارزی دارد، اخلاق است
دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top