تصحیح تفسیر عرفانی قرآن منسوب به امام جعفر صادق (ع)
تفسیر عرفانی قرآن منسوب به امام جعفر صادق (ع) تصحیح دکتر مهدی تدین و دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد در 824 صفحه، شمارگان 1650 نسخه، قطع وزیری به بهای 450000 ریال از سوی نشر سخن در سال 1393 منتشر شده است.
شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳
ترجمه توحید مفضل |علامه مجلسی
توحید مفضل بن عمر ترجمه علامه مجلسی به زبان فارسی است که در سال ۱۰۹۴ ق به دست ایشان ترجمه شده است
چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top