باز خوانى يك سند تاريخى گزارش بيانات جمعى از عالمان در مورد امام عصر ارواحنافداه در سال 1331 شمسى - محمّد حسين شهرى
اين گفتار بر اساس يك حلقه نوار كاست تهيّه شده كه مرحوم حاج محمّد علّامه مدّاح در سال 1331 شمسى، از گفتار چند تن از وعّاظ مشهور و بزرگ روزگار خود تهيّه كرده، دانشمندانى كه همه، قالب اين تنِ خاكى را رهاكرده و به ديار باقى شتافته‌اند.
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top