چند پرسش در باب اجازه و مشایخ اجازه | محمدرضا جدیدی‌ نژاد
این نوشتار به توضیح مفاهیم و اصطلاحات پیرامون اجازات می پردازد.
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲
قرائتی دیگر از مشایخ اجازه | محمدرضا جدیدی‌نژاد
بین متأخران شایع است که مشایخ اجازه نیازی به توثیق ندارند و وثاقت آنان امری مسلم و مفروغ عنه است. گاهی نیز با یک درجه تنزل گفته شده که شیخوخت اجازه اگر موجب بی‌نیازی از توثیق نشود لااقل بر حُسن حال مشایخ مزبور، دلالتی واضح دارد.
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲
ابتدای سایت | Back to top