روایت آقا نجفی قوچانی از زندگی علمی و سیاسی آخوند خراسانی
کتاب «حیات‌الاسلام فی احوال آیةالملک العلام» از جمله آثار انتشار نیافته مرحوم آیت‌الله آقا نجفی قوچانی درباره احوال و شخصیت علمی و سیاسی مرحوم آخوند ملا محمدکاظم خراسانی است كه به‌تازگی به عنوان يكي از دو بخش كتاب «سیاست‌نامه آقا نجفی قوچانی» به چاپ رسیده است.
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳
آخوند خراسانی ، جرعه ای از دریا
به مناست بیست و یکم ذیحجه سالروز رحلت آخوند ملا محمد کاظم خراسانی
یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴
حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی
گزارش تحلیلی کتاب
دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
مناظره به سبک میرزای شیرازی و آخوند خراسانی
یکی از مسائل اخلاقی که در سازندگی انسان تأثیر بسزایی دارد، فروتنی و تواضع است. اهمیت این صفت اخلاقی در مقام شاگرد آن چنان است که حتی اگر لغزشی از استاد دید، نادیده بگیرد و چه زیباست استادی که پس از پذیرش اشتباه خود متواضعانه عذر خواهی کند.
سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top