مجالس المؤمنین
مجالس المومنین قاضی نورالله شوشتری در شش جلد از سوی بنیاد پژوهش‌های اسلامی در مشهد در سال 93 منتشر شده است. ابراهیم عرب‌پور، منصور ستایش، محمدرضا محمدیان، محمدحسن خزاعی مقدمه، تصحیح و تعلیقات این کتاب را تهیه نموده‌اند.
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
نخستین دایرة‌المعارف شیعه |رسول جعفریان
مجالس المومنین اثر قاضی شهید نورالله شوشتری
یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top