مع موسوعات رجال الشيعه
مع موسوعات رجال الشيعه، سيد عبد الله بن سيد عبد الحسين شرف الدين، مؤسسه کتابشناسی شیعه، 1392، قم.
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲
کتاب شیعه، شمارۀ اول
در نوشتار فهرست مجله کتاب شیعه (شماره 1) آمده است. متن مقالات کتاب شیعه 1، در این نوشتار برای دانلود لینک شده است.
دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۱
کتاب شیعه، شمارۀ چهارم
در این نوشتار فهرست مطالب کتاب شیعه 4 آمده است.
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲
کتاب شیعه، شمارۀ دوم
این نوشتار شامل فهرست مجله کتاب شیعه دوم است.
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲
حولیة الکوفة، شمارۀ سوم
این نوشتار گزارشی کوتاه از شمارۀ سوم مجله حولیة الکوفة (شمارۀ سوم، رمضان 1431ق / 2013م)است.
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲
جرعه ای از دریا جلد اول| مقالات آیت الله شبیری زنجانی
جرعه ای از دریا مقالات و حواشی فقیه محقق حضرت آیه الله حاج سید موسی شبیری زنجانی است که موسسه کتابشناسی شیعه آن را به تازگی منتشر کرده و علاوه بر مقالات و حواشی ایشان بخشی نیز با عنوان طریقیات (علمای معاصر از زبان حضرت ایشان) در این کتاب آمده است.
دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۸۹
کلیات دیوان فدائی
کلیات دیوان فدائی، سرودۀ علامه حاج ملا اسماعیل فدائی کزّازی (از علمای سدۀ 13ق)، تصحیح و مقدمه دکترغلامرضا فدائی، پیام سحر با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری حاج ملا اسماعیل فدائی، 1392ش، تهران.
پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۲
کتاب شیعه، شمارۀ سوم
کتاب شیعه شماره ۳، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۲
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲
ازدواج امّ کلثوم با عمر | عباسعلی مردی
ازدواج ام کلثوم با عمر، آیت الله سید علی حسینی میلانی، انتشارا الحقایق، چاپ هفتم، 1392ش، قم.
دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۳
کتابشناسی توصیفی مکتب تفکیک | عباسعلی مردی
کتابشناسی توصیفی مکتب تفکیک، هادی ربانی با مقدمۀ استاد محمدرضا حکیمی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پاییز 1392ش، قم.
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲
کتاب شیعه پنجم چاپ شد
دوفصلنامه کتاب شیعه، مؤسسه کتابشناسی شیعه
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
كشف الیقین از علامه حلّی | عباسعلی مردی
یکی از کتابهای علامه در دفاع از امیر المؤمنین (علیه السلام) کتاب کشف الیقین فی فضائل امیر المؤمنین است.
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۳
کفایه الأثر، ابن خزاز قمی | عباسعلی مردی
ابو القاسم علی بن محمد بن علی خزاز قمی رازی از فقها، متکلمین و محدثین قرن چهارم هجری است.
چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
آینه خورشید شد ...
شمیمی از بوستان مباهله، به کوشش عباسعلی مردی، انتشارات بنیاد فرهنگی امامت، 1394ش، قم.
پنج شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۴
أعلام الدین في صفات المؤمنین | عباسعلی مردی
معرفی کتاب
چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵
الفیض القدسي في ترجمة العلامة المجلسي | عباسعلی مردی
معرفی کتاب
پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top