کتاب‌شناخت علامه سید عبدالله شبّر | محمد مهدی مسعودی
کتاب‌شناخت علامه سید عبدالله شبّر به معرفی آثار و نسخه های خطی دانشمند شیعه سید عبدالله شبر پرداخته و گامی در معرفی مواریث گران‌سنگ است.
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳
مجالس المؤمنین
مجالس المومنین قاضی نورالله شوشتری در شش جلد از سوی بنیاد پژوهش‌های اسلامی در مشهد در سال 93 منتشر شده است. ابراهیم عرب‌پور، منصور ستایش، محمدرضا محمدیان، محمدحسن خزاعی مقدمه، تصحیح و تعلیقات این کتاب را تهیه نموده‌اند.
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top