دفتر چهارم جستارهایی در میراث اسلامی: نسخه شناخت (دست نوشت های عربی) Arabic Manuscripts A vademecum for readers
مجموعه جستارهایی در میراث اسلامی به هدف انتشار برخی مقالات، یادداشت‌ها، احیای متون و مباحث دیگر در حوزه نسخه های خطی و اسناد- اعم از کاغذ نوشته‌ها و کتیبه‌ها – و موضوعات مربوط به میراث دوره اسلامی، بدون در نظر گرفتن محدوده زمانی، از سده‌های آغازین دوره اسلامی تا اواخر دوره قاجاریه، می‌باشد.
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top