کتابنامۀ حضرت علی اکبر علیه السلام - فائزه سادات طباطبائی
علی‌اکبر پسر امام سوم شیعیان حسین بن علی علیهماالسلام، و مادرش لیلا دختر ابی مره بن عروة بن مسعود ثقفی است. او متولد یازدهم شعبان سال ۳۳ ق در مدینه است.
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top