کتابنامۀ حضرت علی اکبر علیه السلام - فائزه سادات طباطبائی
علی‌اکبر پسر امام سوم شیعیان حسین بن علی علیهماالسلام، و مادرش لیلا دختر ابی مره بن عروة بن مسعود ثقفی است. او متولد یازدهم شعبان سال ۳۳ ق در مدینه است.
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳
کتابشناسي دکتر سيد حسين مدرسي طباطبائي (ويرايش دوم)| سید محسن موسوی اصفهانی
نخستين نگارش اين فهرست در تيرماه 85 فراهم آمد. اکنون چرخ روزگار گشته است و نسخه کاملتري در حال تدوين است. فهرست ذيل را علي العجالة پيش نويش نسخه دوم بدانيد
دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
«فهرستنامه کتاب شناسی های ایران» | ایرج افشار
«فهرست نامه کتاب شناسی های ایران» از مهمترین منابع پژوهشی حوزه ایران شناسی و از نخستین ابزارهای کتاب شناسی است
پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top