یک فرهنگ ترکی به فارسی عالی از دوره شاه سلیمان صفوی (1077 _ 1105)
محمدرضا و عبدالجمیل نصیری مصحح: حسن جوادی و ویلم فلور ناشر: کتابخانه مجلس شورای اسلامی تاریخ چاپ: 1393 مکان چاپ: تهران
شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top