کتابی نو و ارزشمند درباره حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام
در پژوهش های تاریخی متقن، درباره شخصیت و زندگانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام آثار بسیاری نگاشته نشده است و به رغم جایگاه ویژه و با عظمت آن حضرت، که ماهی درخشان در آسمان ولایت است، آنچنان که باید، به شرح زندگانی آن حضرت پرداخته نشده است و نگاه مورخان و راویانِ آثار به شخصیت ایشان، به دلیل عظمت میراث عاشورایی و خورشید عالم تاب امام حسین علیه السلام، کمتر مورد پردازش مستقل قرار گرفته است.
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳
اجازة الحدیث، حقیقتها و اثرها و طریقة احیائها( المسیر و المصیر) | سید محمد رضا حسینی جلالی
از سری مقالات کتاب شیعه شماره 7-8
شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴
ابتدای سایت | Back to top