کتابی نو و ارزشمند درباره حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام
در پژوهش های تاریخی متقن، درباره شخصیت و زندگانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام آثار بسیاری نگاشته نشده است و به رغم جایگاه ویژه و با عظمت آن حضرت، که ماهی درخشان در آسمان ولایت است، آنچنان که باید، به شرح زندگانی آن حضرت پرداخته نشده است و نگاه مورخان و راویانِ آثار به شخصیت ایشان، به دلیل عظمت میراث عاشورایی و خورشید عالم تاب امام حسین علیه السلام، کمتر مورد پردازش مستقل قرار گرفته است.
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳
العباس ابوالفضل ابن امیرالمؤمنین علیه السلام سماته و سیرته
جدیدترین کتاب استاد جلالی ، «العباس، ابوالفضل ابن امیرالمؤمنین علیه السلام سماته و سیرته» به تازگی منتشر شده است.
چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top