درباره «صور ‌الکواکب» چه می‌دانید؟/ کتابی که خواجه نصیر‌الدین طوسی آن را به فارسی برگرداند
مدرس دانشگاه تهران،‌ در کارگاه «آشنایی با نجوم و صور فلکی» به تاثیر کتاب «صور‌اکواکب» به‌عنوان یک مرجع در تالیف آثار حوزه نجوم در گذشته، حال و قرن‌های آینده اشاره کرد.
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top