دیدار آیت الله استادی دبیر شورای عالی حوزه و شاعر گرانمایه و ادیب گرانقدر استاد سید علی موسوی گرمارودی از موسسه کتابشناسی شیعه
در این دیدار مدیر موسسه کتابشناسی شیعه پیرامون طرح ها و پژوهش های موسسه به میهمانان توضیحاتی ارائه نمودند .
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top