خاطرات علامه سید عبدالله شرف الدین از پدرش علامه سید عبدالحسین شرف الدین (1) | سید محمد شرف الدین
خواطر من المقدس السيد عبد الحسين شرف الدين منقولة شفهيا عن نجله سماحة السيد عبدالله شرف الدين
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
خاطرات علامه سید عبدالله بن عبدالحسین شرف الدین عاملی ( 3)
در این بخش از خاطرات علامه سید عبدالله شرف الدین به وقایعی از تاریخ جبل عامل که ایشان بازگوئی نموده اند می پردازیم .
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۳
خاطرات علامه سید عبدالله بن عبدالحسین شرف الدین عاملی ( 2)
آنچه پیش رو دارید سلسله خاطرات سید عبدالله شرف الدین است که اکنون مقیم صور لبنان می باشند . این خاطرات توسط پسر ایشان ، سید محمد گردآوری ، تنظیم و جهت انتشار در اختیار موسسه کتابشناسی شیعه قرار گرفته است .
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳
هشتم جمادی الثانی سالگشت رحلت سیدعبدالحسین شرف الدین (م 1377)
جرعه ای از دریا ( بیانات آیت الله شبیری زنجانی )
سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top