روایت ساخت کتابخانه «علامه میرداماد» از زبان آیت‌الله میردامادی
آیت‌الله آیت میردامادی، مسئول کتابخانه «علامه میرداماد»، نقل می‌کند: حاجیه خانم فاطمه عقیلی که صاحب فرزند نمی‌شد، زمینی که از همسرش، حاج آقا مرتضی عقیلی به ارث برده بود، برای ساخت «کتابخانه علامه میرداماد» وقف کرد. هدف حاجیه خانم عقیلی، قرار دان صدقه جاریه‌ای برای شوهرش بود.
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top