اعجاز حسین کَنتوری
وی یکی از عالمان و کتابشناسان شیعی هند در قرن سیزدهم قمری و دومین فرزند علامه سیدمحمدقلی کنتوری (۱۱۸۸-۱۲۶۰ق.) است که همراه با برادر بزرگ‌ترش سیدسراج حسین و برادر کوچک‌ترش سیدحامد حسین (:۱ ۴۴۸) خاندانی دانش‌پرور و دین یاور در هند را تشکیل می‌دهند. این خاندان در اصل نیشابوری بودند و به لکهنو هجرت کرده بودند
چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top