معرفی کتاب «مرزبان ایمان و یقین»؛ خاطرات آیت‌الله العظمی حاج سید محمدتقی خوانساری(ره)
به کوشش و نگارش: محمدتقی انصاریان خوانساری ناشر: انصاریان، قم چاپ اول: ۱۳۹۵
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
سیدمحمدتقی خوانساری (م هفتم ذوالحجه 1371)
نکاتی در باب زندگانی او از لسان آیت الله شبیری زنجانی در "جرعه ای از دریا"
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top