سلمان نامه: پژوهشی گسترده درباره زندگی، اندیشه و فضایل سلمان محمدی
کتاب حاضر ترجمه نفس الرحمن فی فضائل سلمان می باشد.
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳
معرفی کتاب: سلمان فارسی، از سپاهان تا مدائن
این کتاب ترجمۀ کتاب «نَفَسُ الرَّحمانِ في فَضائلِ سَلمان» اثر مرحوم حاجی ميرزاحسين محدّث نوری است
دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top