راه راستی (بررسی و نقد باورهای زرتشتیان و باستان ستایان| سید حسن فاطمی
نویسنده‌ی کتاب «راه راستی» پس از هشت سال بحث و مناظره با زرتشتیان و باستان گرایان افراطی در سایت گفت و گو با زرتشتیان دست به تدوین این کتاب زده است. این اثر، منبعی مهم جهت آمادگی برای مناظره با زرتشتی ها به حساب می آید
سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top