هشتاد سال از رحلت یکی از موسسان حوزه علمیه قم گذشت
سالروز رحلت آیت الله آقا سید ضیاء الدین خوانساری
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top