زندگینامه و خدمات علمی مدرس دانا و نسخه شناس توانا مرحوم حاج شیخ عبدالله نورانی
مراسم بزرگداشت مرحوم حاج شيخ عبدالله نوراني، مدرس، پژوهشگر و نسخه‌شناس، 3 خرداد ماه سال 1393 در انجمن آثار و مفاخر فرهنگي برگزار شد.
یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳
بزرگداشت شیخ عبدالله نورانی
به مناسبت سومین سالگرد درگذشت شیخ عبدالله نورانی عضو هیأت علمی دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران، مجلس بزرگداشتی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران برگزار می شود.
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top