آیت الله حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی
انتشار یافت
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
نگاهی به تبیان صادق | علی اکبر صفری
این نوشتار نگاهی دارد به کتاب «تبیان صادق؛ سرگذشت، آثار و افکار آیةالله میرزا صادق آقا تبریزی (م ۱۳۵۱)» که مؤسسه کتابشناسی شیعه آن را منتشر کرده است.
دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top