گزارشی از انتشار کتاب 21 جلدی موسوعه ابن عباس
موسوعه ابن عباس تالیف آیت الله سید محمد مهدی الخرسان از علمای حوزه علمیه نجف به چاپ رسید
دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top