گزارشی از روند ملاقات ها و دیدار با شخصیت های حوزه علمیه عراق
علمای نجف بر حفظ سنت های اصیل حوزه تاکید دارند / تربیت خطبای زباندان از دغدغه های بزرگان حوزه نجف است
دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top