رونمایی از کتاب « مع موسوعات رجال الشیعة»
مراسم تکریم از شخصیت سید عبدالله شرف الدین و رونمایی از کتاب ایشان در شهر صور لبنان برگزار شد .
سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
انتشار متن الکترونیکی منشورات موسسه کتابشناسی شیعه
با همکاری : فیدیبو
شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴
انتشار متن الکترونیکی منشورات موسسه کتابشناسی شیعه
با همکاری : فیدیبو
یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
ابتدای سایت | Back to top