دیوان پریشان، منظومه‌ای کردی و شیعی از سده نهم|عبدالحسین طالعی
ذکر جمیل مرحوم صدر الاسلام همدانی (م ۱۳۲۵ ق.) و چند تذکر پژوهشی
یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top