قرآن شناخت دکتر سیدحسین نصر - ترجمه: دکتر انشاء الله رحمتی
اخیراً، اثر جدیدی با عنوان The Study Quran، زیر نظر استاد دکتر سید حسین نصر به زبان انگلیسی انتشار یافته است
پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
فصلنامه نقد کتاب «قرآن و حدیث» بر پله هفتم
هفتمین شماره فصلنامه نقد کتاب «قرآن و حدیث» ویژه پاییز 95 از سوی موسسه خانه کتاب راهی بازار نشر شد
شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
قرآن منسوب به خط امام رضا(ع) در آستان قدس رضوی و تکمله‌های آن|مرتضی کریمی نیا
مقایسه‌ای میان نسخۀ 1586 و نسخۀ 4354الف و چند برگۀ قرآنی در حراج‌های لندن
سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top