کد مطلب: 7
تاریخ درج مطلب: دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۸۸
گزارشی از عملکرد 6 ماهه موسسه کتاب شناسی شیعه
.

الف: فعالیتهای اجرایی:
1. جذب بیش از 18 نیروی اداری در دو شیفت صبح و عصر؛ (پیوست 1)
2. بیمه نمودن 10 تن از همکاران اداری؛ (پیوست 2)
3. راه اندازی بخش زیراکس و تکثیر با تجهیزات و امکانات پیشرفته جهت تکثیر نسخ خطی و کتاب های چاپی نایاب و کمیاب؛

ب: خدمات پژوهشی: و اطلاع رسانی
1. چاپ خبرنامه (پیشرو) جهت معرفی و اطلاع رسانی در مورد مؤسسه و فعالیت های انجام شده (پیوست 3)
2. تشکیل کتابخانه تخصصی با بیش از 25 هزار جلد کتاب در موضوعات مرتبط با فعالیت های مؤسسه؛
3. تشکیل بانک نرم افزاری با بیش از هزار عنوان نرم افزار؛ (پیوست 4)
4. تشکیل بانک پرونده های علمی با بیش از 4هزار پرونده و جمع آوری کلیه اطلاعات مرتبط با شخصیت ها در ذیل هر پرونده؛ (پرونده 5)
5. تهیه و جمع آوری تصویر یا سی دی از بیش 7 هزار نسخه خطی مرتبط با فعالیت های مؤسسه (پیوست 6)
6. راه اندازی سایت اطلاع رسانی مؤسسه با عنوان (الاثر) به نشانی:www.al-athar.ir؛ صفحه اول سایت (پیوست 7)
7. اقدام جهت کسب مجوز راه اندازی نشریه تخصصی موسسه با عنوان (کتابشناخت شیعه) با رتبه علمی – پژوهشی؛ (پیوست 8)
8. انجام اقدامات اولیه جهت آماده سازی نرم افزار پرونده های علمی؛ (پیوست 9 و 10)
9. انجام اقدامات اولیه جهت تولید نرم افزار (فهارس نسخ خطی در کتابخانه های جهان؛ (پیوست 11)
10. انجام اقدامات اولیه جهت تولید نرم افزار (مجموعه آثار حجت الاسلام و المسلمین رضا مختاری)؛ (پیوست 12)
11. انجام اقدامات اولیه جهت تولید نرم افزار طرح علماء الشیعه فی مصادر اهل السنه؛
12. تدوین شیوه نامة نمونه خوانی و مقابله نسخ خطی و تخریج؛ (پیوست 14)

ج: فعالیت های آموزشی:
1. برگزاری نقد و بررسی آثار مکتوب شیعه، استاد آیت الله مددی، تا کنون 100 جلسه برگزار شده، و ادامه دارد؛ 


د: فعالیت های علمی و پژوهشی
آثار چاپ شده:
1. السید هبه الدین الحسینی الشهرستانی؛ حیاته و نشاطه العلمی، چاپ موسسه؛ (پیوست 16)
2. شناختنامه سید ابوالحسن اصفهانی، (چاپ دبیر خانه بزرگداشت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی)؛ (پیوست 17)
3. طرح تدوین کتابشناسی بزرگ شیعه (چاپ مرکز الغدیر)؛ (پیوست 18)
4. سنای فقاهت؛ حیات طیبه مرجع عظیم الشان آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار)؛ (پیوست 19)
5. اخلاق در 6 جلد (کاری از مرکز تدوین و نشر متون درسی با همکاری موسسه)؛ (پیوست 20)
6. فقه در 6 جلد (کاری از مرکز تدوین و نشر مت ون درسی با همکاری موسسه). (پیوست 21)

در آستانه چاپ:
1. یاد نامه آیت الله شیخ آقا بزرگ تهرانی، کاری از محققان موسسه؛
2. فهارش الشیعه، مهدی خادمیان آرانی، 1500 صفحه؛
3. شناختنامه شهید اول (عربی)، کاری از محقفان موسسه، چاپ توسط دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم؛ (پیوست 22)
4. شناختنامه شهید ثانی (فارسی)، کاری از محققان موسسه، چاپ توسط دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم؛ (پیوست 23)
5. شناختنامه شهیدین (فارسی)، کاری از محققان موسسه، چاپ توسط دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم؛ (پیوست 24)
6. مع موسوعات رجال الشیعه، نویسنده و مصحح سید عبدالحسین شرف الدین، 3 جلد؛ (پیوست 25)

آثار در دست تالیف:
1. علمای بزرگ شیعه؛ علی بن محمد بن یونس بیاض، نویسنده حسین شهسواری، 400 صفحه؛
2. علمای بزرگ شیعه؛ شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، نویسنده سید جواد ورعی، 600 صفحه؛
3. علمای بزرگ شیعه؛ شهید آیت الله سید محمد باقر صدر، نویسنده احمد ابوزید عاملی، 600 صفحه؛
4. علمای بزرگ شیعه؛ آخوند خراسانی، نویسنده محمد سروش، 600 صفحه؛
5. علمای بزرگ شیعه؛ میرزای شیرازی، نویسنده سید غلام عباس صادقی فدکی، 500 صفحه؛
6. علمای بزرگ شیعه؛ سید بن طاوس، نویسنده مهدیه مهدوی کنی، 600 صفحه؛
7. علمای بزرگ شیعه؛ میرفندرسکی، نویسنده محمد رضا زاده هوش، 600 صفحه؛
8. علمای بزرگ شیعه؛ شیخ آقا بزرگ تهرانی، نویسنده سید محمد رضا حسینی جلالی، 500 صفحه؛
9. علمای بزرگ شیعه؛ عبدالجلیل قزوینی، نویسنده جویا جهانبخش، 500 صفحه؛
10. علمای بزرگ شیعه؛ سید عبدالحسین لاری، نویسنده سید علی میرشریفی، 600 صفحه؛
11. علمای بزرگ شیعه؛ محقق اردبیلی، نویسنده سید علی حسنی، نامحدود؛
12. علمای بزرگ شیعه؛ شیخ جعفر کاشف الغطاء، نویسنده یعقوب علی برجی، 600 صحفه؛
13. صاحب جواهر، نویسنده عبدالحسین جواهر الکلام، 600 صفحه؛
14. علمای بزرگ شیعه؛ غیاث الدین و صدر الدین دشتکی، نویسنده محمد برکت، 700 صفحه؛
15. علمای بزرگ شیعه؛ خواجه نصیر الدین طوسی، نویسنده احمد رضا رحیمی ریسه، 1000 صفحه؛
16. علمای بزرگ شیعه؛ میرزا مهدی اصفهانی، نویسنده علی ملکی میانجی، 600 صفحه؛
17. علمای بزرگ شیعه؛ محمد حسن اصفهانی (صاحب فصول)، نویسنده رحیم قاسمی، 300 صفحه؛
18. علمای بزرگ شیعه؛ محمد تقی اصفهانی (صاحب هدایه)، نویسنده رحیم قاسمی، 300 صفحه؛
19. علمای بزرگ شیعه؛ ابوسهل نوبختی، نویسنده محمد تقی سبحانی، 600 صفحه؛
20. علمای بزرگ شیعه؛ علامه محمد باقر مجلسی، نویسنده حسن طارمی، 600 صفحه؛
21. علمای بزرگ شیعه؛ سید محسن امین عاملی، نویسنده یوسف طباجه، 600 صفحه؛
22. علمای بزرگ شیعه؛ ابن ادریس حلی، نویسنده سید مرتضی تقوی، 600 صفحه؛
23. علمای بزرگ شیعه؛ شیخ جعفر شوشتری، نویسنده عبدالحسین طالعی، 600 صفحه؛
24. علمای بزرگ شیعه؛ مولی محمد باقر استرآبادی، نویسنده علی فاضلی، 600 صفحه؛
25. علمای بزرگ شیعه؛ ابن میثم بحرانی، نویسنده عبدالزهرا، 400 صفحه؛
26. شیخ بهایی، نویسنده محمد کاظم رحمتی، 500 صفحه؛
27. علمای بزرگ شیعه؛ سید جمال الدین اسد آبادی، نویسنده علی اکبر ذاکری، 600 صفحه؛
28. علمای بزرگ شیعه؛ شیخ فضل الله نوری، نویسنده علی ابوالحسنی، 600 صفحه؛
29. علمای بزرگ شیعه؛ طبرسی مولف مجمع البیان، نویسنده علی مهدوی راد، 600 صفحه؛
30. علمای بزرگ شیعه؛ شهید ثانی، نویسنده رضا مختاری، 700 صفحه؛
31. علمای بزرگ شیعه؛ سید دلدار نقوی، نویسنده سید مراد رضا رضوی، 600 صفحه؛
32. علمای بزرگ شیعه؛ شیخ حر عاملی، نویسنده حسن حکیم باشی، 500 صفحه؛
33. علمای بزرگ شیعه؛ شیخ یوسف بحرانی، نویسنده آل عصفور، 600 صفحه؛
34. میرزای قمی، نویسنده آقای کرباسی، 600 صفحه؛
35. علمای بزرگ شیعه؛ ابوالصلاح حلبی و دیگر دانشمندان حلب، نویسنده سید حسین طیب زاده، 450 صفحه؛
36. علمای بزرگ شیعه؛ الشیخ حبیب العاملی، نویسنده الشیخ جعفر المهاجر، 200 صحفه؛
37. علمای بزرگ شیعه؛ الکفعمی، نویسنده شیخ جعفر مهاجر، 200 صفحه؛
38. علمای بزرگ شیعه؛ الکراجکی، نویسنده شیخ جعفر مهاجر، 200 صفحه؛
39. علمای بزرگ شیعه؛ سید مرتضی، نویسنده وسام الخطاوی، 700 تا 900 صفحه؛
40. علمای بزرگ شیعه؛ شیخ عبدالکریم حائری، نویسنده محمد رئیس زاده، 600 صفحه؛
41. علمای بزرگ شیعه؛ اعلام آل مظفر، نویسنده علی الشیخ عبدالحسین مظفر، 800 صفحه؛
42. ویرایش و بازنویسی دروس آیت الله زنجانی شبیری؛ نویسنده محمد جواد شعبانی مفرد، 200 صفحه؛
43. میراث مخطوط شیعه در کتابخانه های جهان (کشور عراق و سایر کشورهای عربی)، نویسنده ابوالفضل حافظیان، 1000 صفحه؛
44. علماء الشیعه فی مصادر اهل السنه، زیر نظر سید علیرضا حسنی، نامحدو؛
45. میراث مخطوطات شیعه در کتابخانه های جهان، نویسنده حسین متقی، 800 صفحه؛
46. جرعه ای از دریا، مجموعه مقالات آیت الله شبیری زنجانی، 500 صفحه؛
47. مجموعه مقالات آیت الله سید محمد علی روضاتی، 600 صفحه؛
48. بر ساحل عترت، مجموعه مقالات حجت الاسلام والمسلمین آقای سید جواد شبیری زنجانی، 800 صفحه؛

آثار در دست تصحیح و تحقیق:
1. تصحیح اعیان الشیعه، نویسنده علامه سید محسن امین عاملی، مصحح جمعی از محققان، حدود 25 جلدل؛
2. الروضه البهیه فی الطرق الشفعیعه، مصحح سید جعفر حسینی اشکوری، 250 صفحه؛
3. آیینه حق نما، تصحیح علی فاضلی، 650 صفحه؛
4. شکرستان، تصحیح علی حیدری یساولی، 400 صفحه؛
5. شذور العقیان، تصحیح طاهر عباس اعوان، 600 صفحه؛
6. سلافه العصر، تصحیح محمد کاظم عبداللهی، 650 صفحه؛
7. الدرجات الرفیعه، شیخ محمد جواد محمودی، 650 صفحه؛
8. ورثه الانبیاء، تصحیح علی فاضلی، 300 صفحه؛
9. ترجمه تذکره بی بها، تصحیح سید محمد احسن عابدی، 450 صفحه؛

ارسال نظر
نام
ایمیل
متن
ارسال
تازه ها
پربازدید
مقالات مربرط
صدوق و مفید در «بحار الانوار» مجلسی |حسن طارمی
فصلنامه نقد کتاب «قرآن و حدیث» بر پله هفتم
مصیبتِ مسلمین: بازخوانی واکنش نیم قرن پیشِ مسلمانانِ پاکستان به تخریب بقیع
هفتمین شماره فصلنامه نقد کتاب «فقه و حقوق» ویژه پاییز 95، به سردبیری سیدمحمدعلی احمدی ابهری منتشر شد.
شماره جدید دوماهنامه "آینه پژوهش" منتشر شد
امکاناتی که «جامع‌الاحادیث» پیش روی پژوهشگران قرار می‌دهد
خاندان علم و تقوا، فقاهت و سیاست
استادم الهي قمشه‌اي
نگاهی به کتاب نقدی بر مدخل «خمینی، روح الله» در دایرة المعارف بزرگ اسلامی
بیانات رهبر انقلاب درباره امام علی(ع) در کتاب «جاودانه تاریخ»
قاضی میرحسین میبدی کیست؟
حکمت و حکما
ویژه نامه مولود کعبه
کتابشناخت علوی| عبدالحسین طالعی
نکاتی دربارۀ احادیث فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام| عبدالحسین طالعی
سه‌گانه‌ای در تکریم روحانیت |سید هادی طباطبایی
نگاهی گذرا بر کتاب «ماسمعت ممن رأیت»
به‌مناسبت سالروز درگذشت مرحوم «علی آهی»
شیخ آقا بزرگ
شعر آقابزرگ تهرانی در حمایت از امام خمینی| علی اکبر صفری
سال روز درگذشت آمیر سید علی یثربی پشت مشهدی کاشانی
سالگشت رحلت سید محسن امین عاملی
سالگشت رحلت آقا حسین خوانساری
كلية الفقه وتراث البحرين العلمي| وسام السبع
نمونه ای موردی از: تقیۀ عالمی امامی در دمشق قرن دهم با ادعای پیروی از مذهب فقهی شافعی| ترجمۀ محمد کاظم رحمتی
رضا مختاری
دسترسی به متن کتابهای نرم افزار مکتبه اهل بیت علیهم السلام
عبد الحسین طالعی
جرعه ای از دریا جلد اول| مقالات آیت الله شبیری زنجانی
قربان مخدومی
همایش بزرگداشت علامه سید هبة الدین شهرستانی در دانشگاه کوفه + تکمیلی
اجازه سید حسین موسوی خوانساری به میرزای قمی و تذکر یک اشتباه | محسن صادقی
ترجمه های صحیفۀ سجادیه به زبانهای غیر فارسی / سید امیر حسین اصغری
نامۀ آية‏اللّه‏ العظمى مرعشى نجفى به استاد سعيد نفيسى / عبد الحسین طالعی
علی اکبر زمانی نژاد
یادداشتی به قلم آیت الله خویی درباره تشرف شیخ محمد شوشتری کوفی
آیت الله سید محمد نبوی عالم سرشناس دزفول دعوت حق را لبیک گفت
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی 31 / از ابوالفضل حافظیان بابلی
اسرار الصلاة شهيد ثانى رحمه‏الله | علی اکبر زمانی نژاد
احسان الله شكراللهی طالقانی
بازدید مقام معظم رهبری از غرفه موسسه کتاب شناسی شیعه در نمایشگاه مشکات
مشروع ‏الموسوعة الكبيرة حول‏ التراث المكتوب للشيعة أوالوسيلة إلى تصانيف الشيعة
ابوالفضل حافظیان
نامه هایی از و به مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی / به مناسب سالروز درگذشت دکتر شهیدی
سندی منتشر نشده از آیت الله خویی در دفاع ازانقلاب اسلامی مربوط به 48 سال پیش
گزارشی از عملکرد 6 ماهه موسسه کتاب شناسی شیعه
تحقیق و انتشار نهج‌البلاغه از روی کُهَن‌ترین نسخه‌های موجود
به مناسبت در گذشت دکتر محمود فاضل
سندی نو یافته به خط مبارک شهید ثانی (ره) درباره خاندان شهید اول و علمای جبل عامل
رونمايي از جلد اول کتاب «اطلس تاریخ اسلام»
نمایش فایل های ویدئویی
ابتدای سایت | Back to top