کد مطلب: 6100
تاریخ درج مطلب: سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷
کتاب شیعه به منزل ۱۳ و ۱۴ رسید + فهرست مطالب
ویژه تراجم ، کتاب شناسی ، نسخه پژوهی و نقد کتاب


در این شماره می خوانیم 

مقالات عربی :

اوجز الحواشی علی رجال النجاشی  | سید عبدالستار الحسنی 

المعلی بن خنیس | سید محمد رضا حسینی سیستانی 

حدیث النوروز فی کلام العلامه ابن فهد الحلی | رضا المختاری 

سیرة الشیخ یوسف الفقیه العاملی الحاریصی| محمد تقی الفقیه 

 تعلیقات علی خلاصه الاقوال للشهید الثانی ( تنشر لاول مرة) |محمد باقر ملکیان 

سیره السید بدرالدین حسن الکرکی | محمد حسین الواعظ النجفی 

زیادات علی کتاب المهاجر العاملی الشیخ حبیب آل ابراهیم |الشیخ جعفر المهاجر 

فتیان الشاغوری ، شاعر شیعی مجهول | احمد خامه یار 

الحسین بن داود البشنوی الکردی ( م ۴۶۵ ه) حیاته و شعره |الشیه عبدالحلیم عوض الحلی 

تحفه اهل الایمان فی تراجم علماء آل عمران | الشیخ فرج بن حسن آل عمران القطیفی 


مقالات فارسی :

کاشف الغطاء و شهادت به ولایت در اذان و اقامه | رضا استادی 

چنین کردند نیکان زندگی ... پدرم آیت الله سید محمد علی موسوی گرمارودی |سید علی موسوی گرمارودی 

سرگذشت آیت الله سید عبدالوهاب صالح ضیابری | جعفر خمامی زاده 

سیاست استعماری انگلستان در ایران عصر ناصری و راهبرد میرزای شیرازی در نهضت تحریم تنباکو | علی ابوالحسنی ( منذر) 

بازمانده هایی از میراث کهن حدیثی امامیه | امین حسین پوری 

نگین شاهرود ؛ آیه الله حاج آقا بزرگ اشرفی شاهرودی | حسین مهدی زاده 

آثار و اجازات عالم فرزانه ملا علی رشتی گیلانی | رحیم قاسمی 
در شناخت مولف کتاب المستوفی فی النحو |احمد خامه یار 

ملا محمد بن احمد بن مهدی بن ابی ذر نراقی | حسین شهسواری 

ملا نظمی شاعر آیینی و ناشناخته |سید محمد حیدر فاضلی 

 

زندگی‌نامه‌های خودنوشت

السیرة الذاتیة للحزین اللاهیجي (۱۱۰۳-۱۱۸۰) / إعداد: محمدحسین الواعظ النجفي

السیرة الذاتیة للشیخ محمّدتقي بن علي الدزفولي (۱۲۲۳-۱۲۹۵) / إعداد: محمدحسین الواعظ النجفي

السیرة الذاتیة للسیّد محمدحسن الفاضل الیزدي (م۱۳۳۸) / إعداد: السیّد محمدحسن الشریعت الموسوي

السیرة الذاتیة للسیّد عباس الموسوي المهري (ح۱۳۲۷-۱۳۸۰) / إعداد: السید أبوالحسن العلوي

السیرة الذاتیة للشیخ عبدالحسین نعمة العاملي (م۱۴۱۷) / إعداد: نجله الشیخ علي نعمة

زندگینامۀ خودگفته حضرت آیةالله صافي گلپایگاني (دام ظلّه العالي) / به کوشش: رضا مختاری

زندگینامۀ خودنوشت دکتر سید علی موسوی گرمارودي

اجازات

دو اجازه به / از سید میر محمدتقی مدرس اصفهانی / به کوشش: علی کرباسی زاده

إجازات السیّد علي آقامیري الدزفولي / إعداد: محمدحسین الواعظ النجفي

اجازات آیةالله حاج آقا میرزا جلال­زادگان نوش‌آبادی / به کوشش: محمدرضا رمضانی

اجازۀ آیةالله میرزا محمدهاشم چهارسوقي به آیةالله محمود بن عبدالعظیم خوانساری / به کوشش: حمیدرضا میرمحمدی

اجازۀ آیةالله میرزا محمدهاشم چهارسوقی  به آیةالله سید ابوالفضل چادگانی / به کوشش: محبوبه خسروی

دو اجازه از آیةالله سید ابوالحسن اصفهانی به دو برادر خوانساری / به کوشش: محبوبه خسروی

نامه‌های ناموران

مکتوباتی از آیةالله سیّد ابوالحسن اصفهانی راجع به آیةالله سید ابوالقاسم ریاضی خوانساری / به کوشش: رضا مختاری

نکته‌ها و فوائد نسخه‌ها

حکایة کتاب «الحوادث الجامعة» / سید عبدالستار الحسني

أهمیة السیاسة عند الروحانیین / سید هبة الدین شهرستاني

درباره رجال ابن فضّال و گزارش‌های مصادر اهل سنت از آن / سید مصطفی مطهری

مؤید الاسلام مدیر روزنامه حبل المتین / سید محمدعلی مبارکه‌ای

هشت توصیه از میرزا ابوالفضل نجم‌آبادی / به کوشش:‌سید مهدی علوی

رهزنی اشتراک لفظی / علی حسن‌بگی

دربارۀ جرعه‌ای از دریا / سید ابراهیم سید علوی

وفاة الأستاذ الدکتور محمدحسن محیي الدین / السیّد محمدرضا الحسیني الجلالي

کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی

فهرست مخطوطات الشیعة في مکتبة جامعة برینستون (۲) / محمدتقي الفقیه العاملي

نقد و معرفی

نقد و معرفی کتاب «الطلب الحثیث في تعیین المعتمد من رجال الحدیث» / محمدباقر ملکیان

ذکری از ذکری / محمدرضا خادمیان

شمیم صفائی نامه (معرفی اجمالی و استدراک) / محمدرضا خادمیان

مع موسوعات رجال الشیعة / سید جواد برکچیان

 اسناد، ‌وصایا، مکتوبات

وصیت‌نامه حضرت آیةالله بروجردی (أعلی الله مقامه) / به کوشش: محمدرضا خادمیان

وصیت‌نامه منظوم استاد نامدار جلال‌الدین همایی / به کوشش: سید مهدی علوی

سروده‌ای در رثای آیةالله مرحوم سید محمود شاهرودی‌( م ۱۳۹۴ق) / حسینی رامیانی

جواب یک مسأله فقهی از شهید مدرس / به کوشش: شیخ ولی‌الله قربانی

آثار نویافته

دو نسخۀ خطی نویافته / رضا استادی

الکشف عن مخطوطة شرح الشاطبیة للمحقّق الحلّي / الدکتور محمد توفیق حدید

کتاب پیوست

فهرس مکتوبات مکتبة الجوادین العامة / محمد إیادجواد هبة الدین الشهرستاني، مراجعة وتکمیل: ابوالفضل حافظیان، محسن صادقی، علی علیزاده

 


در این شماره می خوانیم 

مقالات عربی :

اوجز الحواشی علی رجال النجاشی  | سید عبدالستار الحسنی 

المعلی بن خنیس | سید محمد رضا حسینی سیستانی 

حدیث النوروز فی کلام العلامه ابن فهد الحلی | رضا المختاری 

سیرة الشیخ یوسف الفقیه العاملی الحاریصی| محمد تقی الفقیه 

 تعلیقات علی خلاصه الاقوال للشهید الثانی ( تنشر لاول مرة) |محمد باقر ملکیان 

سیره السید بدرالدین حسن الکرکی | محمد حسین الواعظ النجفی 

زیادات علی کتاب المهاجر العاملی الشیخ حبیب آل ابراهیم |الشیخ جعفر المهاجر 

فتیان الشاغوری ، شاعر شیعی مجهول | احمد خامه یار 

الحسین بن داود البشنوی الکردی ( م ۴۶۵ ه) حیاته و شعره |الشیه عبدالحلیم عوض الحلی 

تحفه اهل الایمان فی تراجم علماء آل عمران | الشیخ فرج بن حسن آل عمران القطیفی 


مقالات فارسی :

کاشف الغطاء و شهادت به ولایت در اذان و اقامه | رضا استادی 

چنین کردند نیکان زندگی ... پدرم آیت الله سید محمد علی موسوی گرمارودی |سید علی موسوی گرمارودی 

سرگذشت آیت الله سید عبدالوهاب صالح ضیابری | جعفر خمامی زاده 

سیاست استعماری انگلستان در ایران عصر ناصری و راهبرد میرزای شیرازی در نهضت تحریم تنباکو | علی ابوالحسنی ( منذر) 

بازمانده هایی از میراث کهن حدیثی امامیه | امین حسین پوری 

نگین شاهرود ؛ آیه الله حاج آقا بزرگ اشرفی شاهرودی | حسین مهدی زاده 

آثار و اجازات عالم فرزانه ملا علی رشتی گیلانی | رحیم قاسمی 
در شناخت مولف کتاب المستوفی فی النحو |احمد خامه یار 

ملا محمد بن احمد بن مهدی بن ابی ذر نراقی | حسین شهسواری 

ملا نظمی شاعر آیینی و ناشناخته |سید محمد حیدر فاضلی 

 

زندگی‌نامه‌های خودنوشت

السیرة الذاتیة للحزین اللاهیجي (۱۱۰۳-۱۱۸۰) / إعداد: محمدحسین الواعظ النجفي

السیرة الذاتیة للشیخ محمّدتقي بن علي الدزفولي (۱۲۲۳-۱۲۹۵) / إعداد: محمدحسین الواعظ النجفي

السیرة الذاتیة للسیّد محمدحسن الفاضل الیزدي (م۱۳۳۸) / إعداد: السیّد محمدحسن الشریعت الموسوي

السیرة الذاتیة للسیّد عباس الموسوي المهري (ح۱۳۲۷-۱۳۸۰) / إعداد: السید أبوالحسن العلوي

السیرة الذاتیة للشیخ عبدالحسین نعمة العاملي (م۱۴۱۷) / إعداد: نجله الشیخ علي نعمة

زندگینامۀ خودگفته حضرت آیةالله صافي گلپایگاني (دام ظلّه العالي) / به کوشش: رضا مختاری

زندگینامۀ خودنوشت دکتر سید علی موسوی گرمارودي

اجازات

دو اجازه به / از سید میر محمدتقی مدرس اصفهانی / به کوشش: علی کرباسی زاده

إجازات السیّد علي آقامیري الدزفولي / إعداد: محمدحسین الواعظ النجفي

اجازات آیةالله حاج آقا میرزا جلال­زادگان نوش‌آبادی / به کوشش: محمدرضا رمضانی

اجازۀ آیةالله میرزا محمدهاشم چهارسوقي به آیةالله محمود بن عبدالعظیم خوانساری / به کوشش: حمیدرضا میرمحمدی

اجازۀ آیةالله میرزا محمدهاشم چهارسوقی  به آیةالله سید ابوالفضل چادگانی / به کوشش: محبوبه خسروی

دو اجازه از آیةالله سید ابوالحسن اصفهانی به دو برادر خوانساری / به کوشش: محبوبه خسروی

نامه‌های ناموران

مکتوباتی از آیةالله سیّد ابوالحسن اصفهانی راجع به آیةالله سید ابوالقاسم ریاضی خوانساری / به کوشش: رضا مختاری

نکته‌ها و فوائد نسخه‌ها

حکایة کتاب «الحوادث الجامعة» / سید عبدالستار الحسني

أهمیة السیاسة عند الروحانیین / سید هبة الدین شهرستاني

درباره رجال ابن فضّال و گزارش‌های مصادر اهل سنت از آن / سید مصطفی مطهری

مؤید الاسلام مدیر روزنامه حبل المتین / سید محمدعلی مبارکه‌ای

هشت توصیه از میرزا ابوالفضل نجم‌آبادی / به کوشش:‌سید مهدی علوی

رهزنی اشتراک لفظی / علی حسن‌بگی

دربارۀ جرعه‌ای از دریا / سید ابراهیم سید علوی

وفاة الأستاذ الدکتور محمدحسن محیي الدین / السیّد محمدرضا الحسیني الجلالي

کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی

فهرست مخطوطات الشیعة في مکتبة جامعة برینستون (۲) / محمدتقي الفقیه العاملي

نقد و معرفی

نقد و معرفی کتاب «الطلب الحثیث في تعیین المعتمد من رجال الحدیث» / محمدباقر ملکیان

ذکری از ذکری / محمدرضا خادمیان

شمیم صفائی نامه (معرفی اجمالی و استدراک) / محمدرضا خادمیان

مع موسوعات رجال الشیعة / سید جواد برکچیان

 اسناد، ‌وصایا، مکتوبات

وصیت‌نامه حضرت آیةالله بروجردی (أعلی الله مقامه) / به کوشش: محمدرضا خادمیان

وصیت‌نامه منظوم استاد نامدار جلال‌الدین همایی / به کوشش: سید مهدی علوی

سروده‌ای در رثای آیةالله مرحوم سید محمود شاهرودی‌( م ۱۳۹۴ق) / حسینی رامیانی

جواب یک مسأله فقهی از شهید مدرس / به کوشش: شیخ ولی‌الله قربانی

آثار نویافته

دو نسخۀ خطی نویافته / رضا استادی

الکشف عن مخطوطة شرح الشاطبیة للمحقّق الحلّي / الدکتور محمد توفیق حدید

کتاب پیوست

فهرس مکتوبات مکتبة الجوادین العامة / محمد إیادجواد هبة الدین الشهرستاني، مراجعة وتکمیل: ابوالفضل حافظیان، محسن صادقی، علی علیزاده

 

 

🔻علاقمندان می توانند کتابهای موسسه کتابشناسی شیعه و مجله کتاب شیعه را از محل های زیر تهیه نمایند:

1 . قم. موسسه کتابشناسی شیعه
(نیروگاه. خیابان توحید. کوچه 7. شماره 22) تلفن :
02538802212
02538802232

2 . قم. کتابفروشی کلبه شروق (قم ابتدای خیابان صفائیه) تلفن : ۰۲۵۳۷۸۳۸۱۴۴

۳. قم. انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (خیابان ارم) تلفن:
۰۲۵۳۷۷۳۹۰۹۷

۴. قم. بوستان کتاب _ شعبه قم _ (چهارراه بیمارستان _ شهدا _) تلفن:
۰۲۵۳۷۸۳۱۷۲۰

۵. تهران. کتابفروشی مرجع (بلوار کشاورز خیابان فلسطین جنوبی، نرسیده به میدان فلسطین) تلفن:
۰۲۱۸۸۹۶۱۳۰۳

۶. تهران. بوستان کتاب _شعبه تهران_ (خیابان انقلاب بین خیابان فلسطین و وصال پلاک ۹۵۱) تلفن:
۰۲۱۶۶۹۶۹۸۷۸

۷. تبریز. کتابسرای دریا (اول خیابان طالقانی جنب مصلی امام) تلفن:
۰۴۱۱۵۵۳۱۳۶۳

۸. مشهد. انتشارات امام _ رجب زاده _ (چهارراه دکتری) تلفن:
۰۵۱۳۸۴۳۰۱۴۷

۹. مشهد. بوستان کتاب _شعبه مشهد_ (چهارراه خسروی خیابان شهید رجایی جنب مجتمع یاس) تلفن:
۰۵۱۳۲۲۳۳۶۷۲

۱۰. اصفهان. کتابفروشی فدک (خیابان فروغی کوچه امیرکبیر) تلفن:
۰۹۱۲۷۵۰۶۱۹۱

11. تهران . انتشارات دارالعلم . انقلاب خ دوازده فروردین پاساژ ناشران
تلفن : 02166955405


...
ارسال نظر
نام
ایمیل
متن
ارسال
تازه ها
پربازدید
مقالات مربرط
اسم اعظم
توحيد آخوند
ثمره‏ آگاهى از فقه اهل ‏سنت
صله امام رضا عليه‏ السلام
شیخ الشریعه | شیخ عبدالحسین حلی / ترجمه عبدالحسین طالعی
شرح حال خودنوشت سید ابوالقاسم دهکردی اصفهانی| دکتر عبدالحسین طالعی
عنايت حضرت معصومه عليه‏السلام
احفاد خاتون ‏آبادی
ماجراى حمله وهابى‏ ها به كربلا
دورنمای درونمایۀ صحیفۀ سجادیه
رونمایی از کتاب زندگی‌نامه آیت‌الله العظمی بروجردی(ره)
🔰 انتشار کتاب احوال، افکار ، آثار علامه شیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (م1373)
ضرورت گریزناپذیر اجازه ،شیخ آقابزرگ تهرانی |ترجمه عبدالحسین طالعی
برگى از زندگى سيد جمال الدين اسدآبادى نوشته: علامه شيخ على كاشف الغطاء (م 1306) تصحيح: رضا مختارى
زندگینامه خودنوشت آیة اللـه سیداحمد زنجانی (م ۱۳۹۳ ق)
عظمت مجلسى ره
امام سجاد علیه السلام و بینش صحیح اسلامی از منظر صحیفه سجادیه| دکتر احمد راسم النفیس ترجمه عبدالحسین طالعی
کتاب‌شناسی و نقد «الصحیح من سیره الامام علی علیه‌السلام»| حسین نعیم آبادی
اجازات شیخ نعمة غول العاملی المیسی | محمد سمامی حائری
احضار ارواح
چرا همه اسناد کافی حجت است؟| محمد فایزی
معرفی میراث فقهی رویت هلال
مؤيدات تحريف فهرست نجاشى درباره ابويعلى
بازمانده هایی از میراث کهن حدیثی امامیّه| امین حسین پوری
سیاست استعمار انگلیس در ایرانِ عصر ناصرى و راهبرد میرزای شیرازی در نهضت تحریم تنباکو | به کوشش: محمدصادق ابوالحسنی
رضا مختاری
دسترسی به متن کتابهای نرم افزار مکتبه اهل بیت علیهم السلام
عبد الحسین طالعی
جرعه ای از دریا جلد اول| مقالات آیت الله شبیری زنجانی
قربان مخدومی
ترجمه های صحیفۀ سجادیه به زبانهای غیر فارسی / سید امیر حسین اصغری
همایش بزرگداشت علامه سید هبة الدین شهرستانی در دانشگاه کوفه + تکمیلی
اجازه سید حسین موسوی خوانساری به میرزای قمی و تذکر یک اشتباه | محسن صادقی
علی اکبر زمانی نژاد
نامۀ آية‏اللّه‏ العظمى مرعشى نجفى به استاد سعيد نفيسى / عبد الحسین طالعی
یادداشتی به قلم آیت الله خویی درباره تشرف شیخ محمد شوشتری کوفی
آیت الله سید محمد نبوی عالم سرشناس دزفول دعوت حق را لبیک گفت
اسرار الصلاة شهيد ثانى رحمه‏الله | علی اکبر زمانی نژاد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی 31 / از ابوالفضل حافظیان بابلی
احسان الله شكراللهی طالقانی
ابوالفضل حافظیان
بازدید مقام معظم رهبری از غرفه موسسه کتاب شناسی شیعه در نمایشگاه مشکات
مشروع ‏الموسوعة الكبيرة حول‏ التراث المكتوب للشيعة أوالوسيلة إلى تصانيف الشيعة
نامه هایی از و به مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی / به مناسب سالروز درگذشت دکتر شهیدی
سندی منتشر نشده از آیت الله خویی در دفاع ازانقلاب اسلامی مربوط به 48 سال پیش
گزارشی از عملکرد 6 ماهه موسسه کتاب شناسی شیعه
تحقیق و انتشار نهج‌البلاغه از روی کُهَن‌ترین نسخه‌های موجود
به مناسبت در گذشت دکتر محمود فاضل
بزرگترین کتاب‌شناس قرن اخیر +تصاویر
سندی نو یافته به خط مبارک شهید ثانی (ره) درباره خاندان شهید اول و علمای جبل عامل
نمایش فایل های ویدئویی
ابتدای سایت | Back to top