کد مطلب: 5067
تاریخ درج مطلب: یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
اساسنامه موسسه کتابشناسی شیعه
معرفی ارکان و اهداف موسسه فرهنگی کتابشناسی شیعه

 

 

اساسنامه مؤسسه فرهنگی كتابشناسی شیعه

 

 

مقدمه

به منظور تحقّقِ بخشی از وظایف حوزه‏های علوم دینی در زمینه معرّفی دقیق و همه جانبه عالمان، بزرگان، مؤلفان و آثار مكتوب مذهب مترقی تشیع و نیز تبیین صحیح و عالمانه پیشینه علمی و فرهنگی شیعه، ترویج فرهنگ ناب آن و تأمین پشتوانه‏های علمی برای كارآمدسازی حكومت اسلامی، با التزام به رعایت ضوابط حاكم بر تأسیس مؤسسات و طبق مفاد این اساسنامه، مؤسسه فرهنگی كتابشناسی شیعه تأسیس و اداره می‏شود.

 

فصل اول: کلیات، تعاریف، اهداف و موضوع فعالیت

ماده 1.  نام مؤسسه: مؤسسه فرهنگی " كتابشناسی شیعه" است که برای اختصار در این اساسنامه «مؤسسه» نامیده می‌شود.

ماده 2. موسسۀ با اهداف فرهنگی و مقاصد غیرتجاری، غیرسیاسی تأسیس شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی، غیرخصوصی و غیرانتفاعی است.

ماده 3. سرمایه مؤسسه و تابعیت آن ایرانی است.

ماده 4. مدت فعالیت مؤسسه از تاریخ صدور مجوز و ثبت رسمی تا زمانی خواهد بود که مجوز مؤسسه مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌باشد. لغو، عدم تمدید یا عدم تأیید مجوز مؤسسه از سوی وزارتخانه مذکور باعث پایان مدت فعالیت آن خواهد شد. اداره ثبت شرکتها پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رأساً برای کأن لم یکن کردن ثبت و اعلام آن به طرق مقتضی اقدام خواهد کرد. 

ماده 5. نشانی فعلی مؤسسه: قم، خیابان نیروگاه، توحید 7  پلاک22،
 
تماس 02538802212

تبصره: تغییر نشانی مؤسسه با تأیید هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی بلامانع است.

ماده 6. دارایی و منابع درآمد مؤسسه:

1.  اجرای طرحهای فرهنگی و مشاركت با نهادها وسازمانها

2. درآمدهای ناشی ازفعالیتهای فرهنگی مندرج دربندهای مصوب هیأت رسیدگی به امور مراكز فرهنگی

3. كمكهای دریافتی از دفتر مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) و مراجع عظام تقلید (در صورت تأمین).

4. اعتبارات دریافتی از بودجه عمومی كشور (در صورت تأمین)

5. اموال و داراییهای نقدی و غیرنقدی كه به صورت وجوه شرعی،اعانات، هبه، صلح، حبس، وقف، وصیت، کمک خیّرین و مانند آن در اختیار مؤسسه قرار می‏گیرد.

ماده 7. اهداف و موضوع فعالیت مؤسسه:

الف) اهداف:

1.  توسعه و توانمندی پژوهش در زمینه علوم و فنون تراجم، فهرست، كتابشناسی، نسخه‏شناسی و زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مرتبط.

2.  معرفی مناسب عالمان، بزرگان و مؤلفان شیعه.

3. معرفی دقیق و همه جانبه آثار مكتوب شیعه.

4. تحقق تبیین صحیح و عالمانه پیشینه علمی و فرهنگی مذهب شیعه و تحقق دفاع محققانه از آن در برابر هجوم دشمنان، و پاسخگوئی به شبهات و نقدها در این زمینه.

5. تأمین پشتوانه‏های علمی برای كارآمد سازی حكومت دینی و جمهوری اسلامی.

ب) موضوع فعالیت (وظایف و اختیارات):

1.  تصنیف، تألیف، ترجمه، تصحیح، گردآوری و بازسازی مآخذ و كتب شیعه در زمینه‏های تراجم، فهرست، كتابشناسی، نسخه‏شناسی و چاپ و نشر آنها به زبانهای مختلف؛ بویژه تصنیف «دانشنامه آثار شیعه» و «بزرگان شیعه» و... و چاپ و نشر آنها به زبانهای مختلف.

2. ترجمه و نشر كتب مربوط به تراجم، فهرست، كتابشناسی و نسخه‏شناسی شیعه، هرچند پدیدآورنده اینگونه آثار، شیعه نباشد.

3.  شناسایی، جذب و تربیت دانش‏پژوهان كارآمد حوزوی و دانشگاهی و بهره‏گیری از توانمندیهای آنان برای اهداف مؤسسه.

4. تشكیل مجالس هم­اندیشی در سطح كشوری و بین‏المللی برای ارائه نتایج و دستاوردهای پژوهشهای مرتبط و مبادله نظر متخصصان و پژوهشگران داخلی و خارجی.

5. اعزام پژوهشگران و اعضای مؤسسه به مراكز و مجامع داخلی و خارجی برای پژوهش و تهیه مطالب علمی.

6. بررسی و شناسایی خلأها و نیازهای پژوهشی در زمینه علوم و فنون مرتبط و اجرای طرحهای پژوهشی.

7. تهیه منابع و مآخذ مرتبط با اهداف به زبانهای مختلف اعم از خطی، عكسی، چاپی و دیجیتالی.

8. سرمایه‏گذاری و مشاركت با اشخاص حقیقی و حقوقی و عقد قرارداد با آنها در محدوده اهداف و وظایف مؤسسه.

9. ایجاد ارتباط و همكاری پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و اشخاص حقیقی داخل و خارج كشور، به منظور ارتقای كیفیت فعالیتهای پژوهشی مرتبط، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

10. ایجاد پایگاه اینترنتی و تولید نرم‏افزار و برنامه‏های رایانه‏ای متناسب با اهداف مؤسسه، طبق ضوابط و مقررات مربوط.

11. انتشار مجلاّت، مقالات یا كتابهایی در حوزه تحقیقات اسلامی ـ علاوه بر شخصیت‏شناسی و كتاب‏شناسی ـ كه برای اعتلای فرهنگ جامعه مفید است، در چارچوب اهداف، طبق ضوابط و مقررات مربوط.

12. چاپ و نشر و توزیع و فروش كتب و تولیدات علمی و پژوهشی و مقدمات آنها.

13. برپا نمودن نمایشگاه و فروشگاه و صادرات و واردات كتاب و سائر کالاهای مرتبط با اهداف مؤسسه.

14. واگذاری كار نشر و توزیع آثار یا حقوق خود به مؤسسات دیگر یا تأسیس مؤسسات فرهنگی و شرکت­ها در زیر مجموعه خود جهت اجرای امور مذکور، طبق مقررات و ضوابط مربوط .

تبصرۀ 1: مؤسسه پس از اخذ مجوّز فعالیتهای خاص مصوَّب از مراجع ذیربط و رعایت ضوابط هیأت رسیدگی مجاز به فعالیتهای مزبور است.

 

تبصرۀ 2: کلیه فعالیت‌ها و اقدامات مؤسسه باید در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری و سیاستهای فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگ با برنامه‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام پذیرد.

تبصرۀ3: هرگونه تغییر در موضوع فعالیت و اهداف مؤسسه باید قبل از ثبت تغییرات، به اطلاع و تأیید هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی برسد.

ماده 8. به منظور نیل به اهداف و موضوع فعالیتهای فرهنگی، هنری پیش بینی شده در اساسنامه، مؤسسه می‌تواند با رعایت مقررات مربوطه به عملیات زیر مبادرت نماید:

1. تهیه و تأمین مواد و کالاهای مورد نیاز و تدارک وسایل و ابزار، کار و تلاش به منظور تأمین هزینه‌های مؤسسه.

2. سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بالا بردن سطح کارآیی و تواناییهای مؤسسه.

3. عقد قرارداد و معاملات مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه.

4. تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص، بانکها و مؤسسات اعتباری و قبول هدایا و اعطای جوایز به اشخاص.

تبصره. هرگاه اجرای برنامه‌ها و فعالیتهای مؤسسه با وظایف و اختیارات برخی از سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی و وزارتخانه‌ها ارتباط داشته باشد، قبل از اجرای آن برای کسب مجوز از مراکز ذکر شدۀ ذیربط اقدام خواهد شد.

 

فصل دوم: ارکان اصلی مؤسسه

ماده 9. ارکان اصلی و تشکیلات اساسی مؤسسه:

الف) مؤسسان (مجمع عمومی)

ب) هیأت مدیره

ج) مدیر عامل

د)  بازرس

تبصره 1: افرادی که با تصویب مؤسسین اولیه مجمع عمومی را تشکیل می‌دهند باید تمام صلاحیتهای لازم برای مؤسس اولیه را دارا بوده و به تأیید هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی برسند.

تبصره 2. اعضای مجمع عمومی عبارتند از مؤسسان فعلی مؤسسه .

تبصره 3.  این اعضا به صورت نامحدود عضو مجمع عمومی مؤسسه خواهند بود. در صورت کناره‌گیری یا وفات هرعضو، جانشین وی با اکثریت آرای مجمع عمومی انتخاب خواهد شد.

ماده 10. مؤسسان(مجمع عمومی) از بدو تأسیس مؤسسه و پس از برگزاری مجمع عمومی در قالب مجمع عمومی، مسئول سیاست گذاری، و تصمیم گیری و تعیین کننده خط مشی کلی مؤسسه، و دارای اختیارات و وظایف زیر هستند:

الف) انتخاب هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرس.

ب) استماع گزارش هیأت مدیره و مدیر عامل و رسیدگی به آن و اظهارنظر درباره گزارش بازرس (در صورت انتخاب).

ج) تصویب اساسنامه، تصویب و قبول عضویت اعضای جدید مجمع عمومی با رعایت ضوابط مصوَّب مؤسسان و تأیید قبلی هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی .

د) تغییر و اصلاح مواد اساسنامه با رعایت ضوابط قانونی و با تأیید قبلی هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی.

تبصره: ماده 23 و تبصره آن و ماده 25  در هیچ شرایطی قابل تغییر نیست. مفاد این تبصره ومواد مذکور در آن براطلاق یا عموم سایر مواد و تبصره های این اساسنامه حاکم است.

 

ماده 11. جلسات مجمع عمومی در هر زمان و مکانی که مجمع عمومی صلاح بدانند تشکیل خواهد شد و برای رسمیت یافتن جلسه، حضور تمامی اعضاء ضروری است و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد.

 

ماده 12. مؤسسان (مجمع عمومی) می‌توانند به منظور بررسی اسناد و امور مالی و تهیه گزارش از وضع حسابهای سالانه و اعلام نظر درباره گزارش مدیر عامل و هیأت مدیره یک نفر را به عنوان بازرس اصلی از بین خود یا خارج انتخاب نمایند، بازرس نباید از اعضای هیأت مدیره باشد.

ماده 13. بازرس بدون اینکه حق دخالت مستقیم در امور اجرایی مؤسسه را داشته باشد در هر زمان می‌تواند به اسناد و مدارک و پرونده‌ها مراجعه و اطلاعات لازم را کسب و عند اللزوم تذکرات ضروری را به مسئولان و متصدیان امر بدهد و در صورت برخورد با نارسایی یا تخلف در حین رسیدگی خود، مراتب را به مجمع عمومی اطلاع دهد.

 

هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده 14. امور اجرایی مؤسسه توسط هیأت مدیره‌ای متشکل از سه تا هفت نفر که برای مدت پنج سال توسط مجمع عمومی (مؤسسان)، از میان خود و یا خارج آن، انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد. تغییر هیأت مدیره براساس اساسنامه و طبق صورتجلسه تنظیمی مؤسسان خواهد بود.

ماده 15. جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود و در صورت تساوی آرا، رأی طرفی که مدیر عامل موافق آن است، لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره:  انتخاب هیأت مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع است و رئیس هیأت مدیره می‌تواند در عین حال سمت مدیر عامل مؤسسه را دارا باشد.

ماده 16. هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید و مدیر عامل نیز می‌تواند یک نفر را به سمت قائم مقام خود انتخاب و قسمتی از اختیارات خود را به وی واگذار کند.

ماده 17: وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

الف) فراهم آوردن امکانات لازم برای ادامه فعالیت‌های مؤسسه

ب) نظارت بر فعالیتهای مؤسسه برای تحقق اهداف آن و تصویب بودجه و تراز مالی.

 

ج) برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌های کلی و تصویب ساختار سازمانی، چارت، آیین نامه و دستور العمل‌ اجرایی مؤسسه.

د) تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های مؤسسه و انتشار تصمیمات قانونی.

 

ماده 18) وظایف و اختیارات مدیر :

1. کسب مجوّزهای لازم از مراجع  ذی‌صلاح به منظور تأسیس و راه‌اندازی مؤسسه و ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد (واحد ثبت مؤسسات)

2. نصب و عزل معاونان و مشاوران علمی و اجرایی.

3. تأسیس بخشهای مختلف مؤسسه و گروهها و کمیته‌های علمی و اجرایی و تعیین وظایف آنها.

4. تعیین مؤلفان، مترجمان، مصحّحان و ویراستاران با همکاری مشاوران علمی و پیشنهاد معاونان و تصویب نهایی آثار مؤسسه برای چاپ و نشر.

5. بررسی و تصویب برپایی کنفرانسها، سمینارهای علمی، سفرهای علمی، دوره‌های آموزشی و فرصتهای مطالعاتی در چارچوب مقرّرات وضوابط.

6. تصویب برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت مؤسسه، با همکاری مشاوران علمی و پیشنهاد معاونان.

7. امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی و اداری و مکاتبات مؤسسه.

8. استیفای منافع و حفظ حقوق مؤسّسه در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی، اداری و ...) به نمایندگی از مؤسسه شخصاً و یا به وسیله وکیل با حق توکیل غیر.

9. تماس با دانشمندان داخلی و خارجی به منظور اجرای وظایف مؤسسه.

10. بررسی و تصویب بودجه تفصیلی و بودجه سالیانه مؤسسه که معاونان پیشنهاد می‌کنند.

11. برنامه‌ریزی برای مؤسسه، هدایت و اداره امور و نظارت بر حسن اجرای تمام فعالیتهای آن.

12. صدور احکام مربوط به استخدام، انتصاب، ارتقا، مأموریت، اخراج و ... معاونان، مشاوران و کارمندان پس از طی مراحل قانونی.

13. افتتاح حساب در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و برداشت از حسابهای مذکور، و رسیدگی به حسابهای مؤسسه و پرداخت بدهیها و وصول مطالبات.

14. قبول هر نوع اموال مشروع در جهت اهداف مؤسسه، خرید و فروش، اجاره و استیجار و اموال منقول و غیر منقول به نام مؤسسه، گرفتن و دادن وام، وسایر عقود شرعی و نیز تحصیل اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری و اعطای جوایز و هدایا، سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بالا بردن سطح کارایی و توامندیهای مؤسسه، تهیه و تأمین مواد و کالاهای مورد نیاز و وسایل کار و تلاش به منظور تأمین هزینه‌های مؤسسه، با رعایت ضوابط و مقرّرات مربوط.

تبصره: مدیر می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به معاونان یا به قائم مقام خود (در صورت تعیین وی) تفویض کند.

ماده 19. با توجه به اینکه مدیر عامل مؤسسه به عنوان مجری تصمیمات هیأت مدیره، مسئولیتهای اداری و اجرایی مؤسسه را عهده دار است می‌تواند با داشتن حق عزل و نصب کارکنان و اداره و تمشیت امور و تدوین طرحها و برنامه‌ها و ایجاد ارتباط و همکاری با مسئولان و اشخاص حقیقی و حقوقی و جلب مشارکت آنها در فعالیت‌های مؤسسه اقدامات لازم را انجام دهد و در قبال مؤسسه و هیأت مدیره مسئول است.

 

فصل سوم: امور عمومی، مالی، محاسباتی، انحلال و تصفیه

ماده 20. سال مالی از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می‌شود مگر سال اول که از تاریخ تأسیس شروع و به پایان سال ختم می‌گردد.

ماده 21. تمامی اوراق مالی تعهد آور و قراردادها و اسناد و مکاتبات مؤسسه با امضای مدیر عامل و مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته وبرات با مهر مؤسسه و امضای مدیر و یک نفر دیگر به تعیین مدیر معتبر خواهد بود.

تبصره: در غیاب طولانی مدت مدیرعامل، مجمع عمومی جانشین وی را برای امضای اسناد یاد شده تعیین می‌کند.

ماده 22. مدیر عامل می‌تواند امضای تمام یا قسمتی از اسناد یاد شده و مکاتبات مؤسسه را به قائم مقام خود (در صورت انتخاب) یا یکی از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید .

ماده 23. تمامی اموال و دارایی‌هایی که به مؤسسه تعلق گرفته یا بعداً به دارایی آن افزوده شود(شامل اموال منقول و غیرمنقول، اموال نامشهود، مالكیتهای معنوی، حق تألیف و سایر داراییها)، جزو اموال مؤسسه است و هیچ‏گونه حق مالكیت شخصی بر آن و استفاده غیر متعارف از آن متصور نیست و سود حاصل بین مؤسّسان (مجمع عمومی) هیئت مدیره، مدیرعامل، معاونان یا سایر اعضا و وارثان آنها به هیچ وجه قابل تقسیم نخواهد بود.

تبصره: این ماده و ماده 25 به هیچ وجه قابل تغییر و تجدید نظر نیست و با هرگونه تجدید نظر در اساسنامه، این ماده به حال خود باقی خواهد ماند و تغییر دهنده این ماده «مجرم» محسوب می‏شود.

ماده 24.وفات، حجر، استعفا، خروج یا اخراج یک یا چند نفر از مؤسسان یا هیأت مدیره و مدیر عامل موجب انحلال مؤسسه یا ایجاد حقّی برای ورثۀ آنان نخواهد بود و عضو جانشین یا سایر اعضاء وظیفه محوله را تا انتخاب عضو جدید توسط مؤسّسان (مجمع عمومی) و تأیید هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام خواهند داد. ورثه یا قیم متوفی یا محجور در خصوص معرفی عضو جدید اولویت نخواهند .

ماده 25. مؤسسه انحلالی نخواهد داشت، مگر در صورت شرايط خاص (لا سمح الله سبحانه) و با اتفاق آرای مجمع عمومی. درصورت انحلال اموال و داراييهای آن پس از ادای ديون و وصول مطالبات در اختيار مقام معظم رهبری (ولیّ فقيه حاكم جامع شرایط)  قرار می‏گيرد و در صورت امتناع ایشان یا هر محذور دیگر  در اختیار یکی از مراجع عظام تقلید قرار می‌گیرد تا در جهت ترویج فرهنگ اهل بیت؟عهم؟ به کار گرفته شود.

 

ماده 26. پس از انحلال مؤسسه براساس صورتجلسه، مؤسسین باید آن را به هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اعلام تا اقدام مقتضی برای کان لم یکن کردن ثبت مؤسسه صورت پذیرد. در صورت عدم اعلام انحلال به هیأت مزبور، مؤسسه از تاریخ تنظیم صورتجلسه منحل تلقی می‌شود؛ ولی مؤسسین در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده 27. هرگونه تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه از قبیل تغییر آدرس، تغییر مؤسسان، تغییر زمینه فعالیتها و سایر تغییرات باید براساس اساسنامه مصوب و طبق صورتجلسه اعضاء مؤسس پس از تأیید هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی صورت پذیرد.

تبصره. تمامی تغییرات پس از طی مراحل اساسنامه ای و تأیید نهایی هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، فقط از طریق دبیر هیأت رسیدگی به امور مراكز فرهنگی به اداره ثبت شرکتها برای ثبت تغییرات اعلام می‌گردد.

ماده 28. درباره مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق مقررات قانونی حاکم بر مؤسسات غیر تجاری و ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل خواهد شد.

این اساسنامه در سه فصل مشتمل بر بیست و هشت ماده و چهارده تبصره در جلسه مورخ 12/08/1394 هیأت مؤسس مؤسسه فرهنگی " كتابشناسی شیعه " با حضور تمامی اعضا قرائت و به اتفاق آرا  تصویب شد و اساسنامه قبلی، مصوّب 1/11/1384 پس از تصویب، تأیید و ثبت این اساسنامه، اعتباری ندارد.

 


ارسال نظر
نام
ایمیل
متن
ارسال
تازه ها
پربازدید
مقالات مربرط
اسم اعظم
توحيد آخوند
ثمره‏ آگاهى از فقه اهل ‏سنت
صله امام رضا عليه‏ السلام
شیخ الشریعه | شیخ عبدالحسین حلی / ترجمه عبدالحسین طالعی
شرح حال خودنوشت سید ابوالقاسم دهکردی اصفهانی| دکتر عبدالحسین طالعی
عنايت حضرت معصومه عليه‏السلام
احفاد خاتون ‏آبادی
ماجراى حمله وهابى‏ ها به كربلا
دورنمای درونمایۀ صحیفۀ سجادیه
رونمایی از کتاب زندگی‌نامه آیت‌الله العظمی بروجردی(ره)
🔰 انتشار کتاب احوال، افکار ، آثار علامه شیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (م1373)
ضرورت گریزناپذیر اجازه ،شیخ آقابزرگ تهرانی |ترجمه عبدالحسین طالعی
برگى از زندگى سيد جمال الدين اسدآبادى نوشته: علامه شيخ على كاشف الغطاء (م 1306) تصحيح: رضا مختارى
زندگینامه خودنوشت آیة اللـه سیداحمد زنجانی (م ۱۳۹۳ ق)
عظمت مجلسى ره
امام سجاد علیه السلام و بینش صحیح اسلامی از منظر صحیفه سجادیه| دکتر احمد راسم النفیس ترجمه عبدالحسین طالعی
کتاب‌شناسی و نقد «الصحیح من سیره الامام علی علیه‌السلام»| حسین نعیم آبادی
اجازات شیخ نعمة غول العاملی المیسی | محمد سمامی حائری
احضار ارواح
چرا همه اسناد کافی حجت است؟| محمد فایزی
معرفی میراث فقهی رویت هلال
مؤيدات تحريف فهرست نجاشى درباره ابويعلى
بازمانده هایی از میراث کهن حدیثی امامیّه| امین حسین پوری
سیاست استعمار انگلیس در ایرانِ عصر ناصرى و راهبرد میرزای شیرازی در نهضت تحریم تنباکو | به کوشش: محمدصادق ابوالحسنی
رضا مختاری
دسترسی به متن کتابهای نرم افزار مکتبه اهل بیت علیهم السلام
عبد الحسین طالعی
جرعه ای از دریا جلد اول| مقالات آیت الله شبیری زنجانی
قربان مخدومی
ترجمه های صحیفۀ سجادیه به زبانهای غیر فارسی / سید امیر حسین اصغری
همایش بزرگداشت علامه سید هبة الدین شهرستانی در دانشگاه کوفه + تکمیلی
اجازه سید حسین موسوی خوانساری به میرزای قمی و تذکر یک اشتباه | محسن صادقی
علی اکبر زمانی نژاد
نامۀ آية‏اللّه‏ العظمى مرعشى نجفى به استاد سعيد نفيسى / عبد الحسین طالعی
یادداشتی به قلم آیت الله خویی درباره تشرف شیخ محمد شوشتری کوفی
آیت الله سید محمد نبوی عالم سرشناس دزفول دعوت حق را لبیک گفت
اسرار الصلاة شهيد ثانى رحمه‏الله | علی اکبر زمانی نژاد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی 31 / از ابوالفضل حافظیان بابلی
احسان الله شكراللهی طالقانی
ابوالفضل حافظیان
بازدید مقام معظم رهبری از غرفه موسسه کتاب شناسی شیعه در نمایشگاه مشکات
مشروع ‏الموسوعة الكبيرة حول‏ التراث المكتوب للشيعة أوالوسيلة إلى تصانيف الشيعة
نامه هایی از و به مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی / به مناسب سالروز درگذشت دکتر شهیدی
سندی منتشر نشده از آیت الله خویی در دفاع ازانقلاب اسلامی مربوط به 48 سال پیش
گزارشی از عملکرد 6 ماهه موسسه کتاب شناسی شیعه
تحقیق و انتشار نهج‌البلاغه از روی کُهَن‌ترین نسخه‌های موجود
به مناسبت در گذشت دکتر محمود فاضل
بزرگترین کتاب‌شناس قرن اخیر +تصاویر
سندی نو یافته به خط مبارک شهید ثانی (ره) درباره خاندان شهید اول و علمای جبل عامل
نمایش فایل های ویدئویی
ابتدای سایت | Back to top