کد مطلب: 3931
تاریخ درج مطلب: دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۲
کتابشناسی حضرت رقیه | حدیث میاه
در این نوشتار عناوین کتابهای فارسی که در این چند سالۀ اخیر در کتابخانۀ ملی ثبت شده اند درج شده است.

 

دربارۀ حضرت رقیه، و وجود تاریخی اش بحث های مختلفی درگرفته است؛ درکل می توان سه دیدگاه را دربارۀ وی بیان کرد: گروهی وجود دختری به اسم رقیه را برای امام حسین علیه السلام که در شام دفن است غیر قابل انکار می دانند؛ برخی مقبرۀ شام را منتسب به دختر امام حسین علیه السلام می دانند و اگر چه اصراری ندارند که نام آن دختر رقیه باشد؛ و برخی اصل وجود تاریخی حضرت رقیه را انکار می کنند و وجود چنین دختری را برای امام حسین علیه السلام قابل اثبات نمی دانند.

در این نوشتار عناوین کتابهای فارسی که در این چند سالۀ اخیر در کتابخانۀ ملی ثبت شده اند درج شده است. از خانم حدیث میاه که زحمت استخراج و تدوین این فهرست راقبول کردند تشکر می کنیم. گفتنی است که کتابهای عربی از این فهرست حذف شده اند.

 

 1. آشنایی با سیره و زندگانی حضرت رقیه علیهاالسلام، مولف عباس حیدرزاد، قم: عصر آگاهی‏‫، ۱۳۹۰.
 2. ‏اس‍وه‌ه‍ای‌ ای‍ث‍ار: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌(س‌) "ش‍ه‍ی‍ده‌ س‍ه‌ س‍ال‍ه‌"، ع‍ب‍اس‌ ق‍دی‍ان‍ی، ‏ت‍ه‍ران‌: ف‍رداب‍ه‌، ۱۳۸۱.
 3. ‏‏‏‫ ‏اوج سکوت در هیاهوی دل: زیارت سه بی‌بی حضرت زینب علیها‌السلام، حضرت رقیه‌خاتون علیها‌السلام، حضرت معصومه علیهاالسلام‏‫، به اهتمام همایون ابراهیمی، ‏‏‫تهران‏‫: دنیای هنر‏‫، ۱۳۹۰.
 4. با صبا تا شام، به کوشش ناصر صبا، ‏تهران: شمیم طوبی‏‫، ۱۳۹۰.
 5. ب‍رگ‌ س‍ب‍ز: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍روده‌ه‍ا در م‍دح‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ و ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌ س‍لام‌ا...ع‍ل‍ی‍ه‍ا ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ زی‍ارت‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آن‌ دو ب‍زرگ‍وار، ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ق‍وام‌ال‍دی‍ن‌ ادی‍ب‌ س‍رش‍ک‍ی، ‏ت‍ه‍ران‌: ق‍وام‌ال‍دی‍ن‌ ادی‍ب‌ س‍رش‍ک‍ی‌، ۱۳۸۱.
 6. ‏بزرگ‌ترین دختر عالم، نویسنده سیدمهدی شجاعی؛ تصویرگر ماهنی تذهیبی، ‏تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‏‫، ۱۳۸۸.
 7. ‏پژوهشی تازه پیرامون ودیعه کربلا حضرت رقیه بنت‌الحسین (علیهما‌السلام) به ضمیمه تحقیقی کوتاه پیرامون طفلان حضرت مسلم (ع)، تالیف مجید‌ زجاجی‌کاشانی، ‏تهران: آوای‌سبحان‏‫، ۱۳۸۷.
 8. ‏تحقیق و پژوهشی پیرامون حضرت رقیه(س) فرزند سیدالشهداء...، تالیف جعفر تبریزی، ‏قم: دارالصدیقه الشهیده‏‫، ۱۳۹۰.
 9. ‏‏... تعزیه وفات حضرت رقیه‌خاتون در خرابه شام، نویسنده [صحیح :خطاط] مهدی مروج، ‏تهران: کتابفروشی اسلامیه‏‫، [۱۳۳۳].
 10. ‏جلوه صبر دخ‍ت‍ر ع‍ل‍ی زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اس‍لام‌ ب‍ان‍وی‌ ق‍ه‍رم‍ان‌ ک‍رب‍لا: ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ خطبه‌های آن حضرت در کوفه و شام و گ‍وش‍ه‌ای‌ از م‍ص‍ائ‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اس‍لام‌ همراه با زیارت آن بزرگواران، ف‍راه‍م‌آورن‍ده‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌زاده، ‏م‍ش‍ه‍د: ع‍ل‍ی‌زاده‌‏‫، ۱۳۸۶.
 11. ‏ح‍زن‌ ع‍ظی‍م‌: زی‍ارت‌ م‍ف‍ج‍ع‍ه‌ زی‍ارت‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌(س‌) ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ زی‍ارت‌ رق‍ی‍ه‌ خ‍ات‍ون‌(س‌) و حضرت اباالفضل (ع) به همراه صلوات خاصه چهارده‌معصوم(ع)، به اهتمام م‍ح‍م‍درض‍ا ج‍ع‍ف‍ری‌ن‍ی‍ا، ‏ق‍م‌: ن‍س‍ی‍م‌ ک‍وث‍ر‏‫‏‏، ۱۳۸۴.
 12. ‏حضرت رقیه، شعر مهدی سلمان ؛ تصویرگر طیبه توسلی ؛ طرح و اجرا شرکت تبلیغاتی سیمای نور کوثر، ‏قم: حدیث نینوا، ‏‫‏۱۳۸۳.
 13. ‏‏حضرت رقیه (س)، نویسنده مهدی سلمان ؛ تصویرگر فرشته منعمی، ‏قم: براق‏‫، ۱۳۸۶.
 14. ‏حضرت رقیه (س) دختر امام حسین علیه‌السلامنویسنده و تصویرگر مرضیه صادق، ‏اصفهان: مرضیه صادق‌ قمبوانی‏‫۱۳۹۰.
 15. ‏حضرت رقیه علیها‌السلام، تالیف علی فلسفی، ‏مشهد: خورشید خاور، ‏‫‏۱۳۸۹.
 16. ‏حضرت رقیه علیهاالسلام، تهیه و تنظیم سیدجواد معلم ؛ تصویرگر حامد غفاریان، ‏مشهد: انتشارات برکات اهل بیت علیهم السلام، ‏‫۱۳۹۱.
 17. ‏ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌ چ‍اووش‌ ک‍رب‍لا، ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ م‍وس‍وی‌ زن‍ج‍ان‌رودی‌، ‏ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ش‍اک‍ر، ۱۳۷۶.
 18. ‏حضرت رقیه علیهاالسلام ناسخ‌التواریخ ... ، صادق طالبی‌مازندارانی، ‏قم: لاهوتیان‏‫، ۱۳۸۶.
 19. ‏حضرت رقیه علیهاسلام، سیدجواد حسینی، ‏قم: پیام حجت علیه السلام‏‫، ۱۳۹۲.
 20. ‏حضرت رقیه علیه‌السلام، تالیف عباس قدیانی، ‏تهران: انتشارات یادداشت: آرون، ‏‫۱۳۹۰.
 21. ‏ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ی‍ت‍ی‍م‌ س‍ه‌ س‍ال‍ه‌، م‍ح‍م‍ود داوری‌، ‏اص‍ف‍ه‍ان‌ : ن‍وراس‍لام‌ ، ۱۳۸۴.
 22. ‏حضزت رقیه، نویسنده جعفر ریوندی ؛ تصویرگر طاهره رضایی، ‏تهران: کمال اندیشه تهران؛ قم:براق، ‏‫۱۳۹۱.  گروه سنی: الف، ب.
 23. ‏خ‍ورش‍ی‍د خ‍راب‍ه‌ ش‍ام‌، ع‍ل‍ی‌ م‍وح‍دال‍طج‍ی‌، ‏ق‍م‌: ح‍ب‍ل‌ ال‍م‍ت‍ی‍ن‌، ۱۳۸۱. م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)
 24. ‏داستان زندگی حضرت رقیه (س)، پدیدآورنده محمدمهدی فتاحی، علی رضا لک ؛ طراحی زهرا جمالی،طیبه توسلی، ‏تهران: مهر یاس شمیم، ‏‫۱۳۹۱.  مصور (رنگی). گروه سنی: الف، ب.
 25. ‏‏‏‏داس‍ت‍ان‌ غ‍م‌ان‍گ‍ی‍ز ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌"س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‍ا"، ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍رازی، ‏ق‍م‌: خ‍رم‌‏‫، ۱۳۷۷.
 26. ‏داس‍ت‍ان‍ه‍ای‍ی‌ از ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌، ت‍ال‍ی‍ف‌ اح‍م‍د م‍ی‍رخ‍ل‍ف‌زاده‌، ق‍اس‍م‌ م‍ی‍رخ‍ل‍ف‌زاده‌، ‏ق‍م‌: اح‍م‍د م‍ی‍رخ‍ل‍ف‌زاده‌، ۱۳۸۱.
 27. ‏دختر خورشید: (حضرت رقیه علیها‌ السلام)، سروده مهدی وحیدی‌صدر ؛ تصویرگر رباب قاسمی، ‏مشهد: عروج اندیشه‏‫، ۱۳۸۸.  ‏ مصور (رنگی). گروه سنی: ب، ج.
 28. ‏دخترخورشید:حضرت رقیه(س)، نویسنده جواد نعیمی؛ تصویرگر حکیمه شریفی، ‏مشهد: پیوند اندیشه‏‫، ۱۳۸۸. ‏ مصور(رنگی)، گروه سنی: ب،ج
 29. دخ‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اس‍لام‌ ب‍ان‍وی‌ ق‍ه‍رم‍ان‌ ک‍رب‍لا: ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ گ‍وش‍ه‌ای‌ از م‍ص‍ائ‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اس‍لام‌، ف‍راه‍م‌آورن‍ده‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌زاده‌، ‏م‍ش‍ه‍د: ع‍ل‍ی‌زاده‌، ۱۳۷۸. م‍ص‍ور.
 30. ‏دخ‍ت‍ری‌ در ف‍راق‌ ب‍اب‍ا: ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ درب‍اره‌ ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌(س‌)، اث‍ری‌ از روح‌ال‍دی‍ن‌ دری‍ک‍ون‍د، ‏خ‍رم‌آب‍اد: اف‍لاک‌، ۱۳۸۱.
 31. ‏‏‏دردانه کربلا : در بیان احوالات و مقامات حضرت رقیه و اشعار شاعران اهل بیت، تهیه و تدوین جواد قربان‌پور، ‏مشهد: انتشارات قدس رضوی، ‏‫۱۳۹۲.
 32. ‏در یتیم دمشق، محمد قاسمی (سائل الحسین علیه‌السلام)، ‏قم: لاهوتیان: اکرام‏‫، ۱۳۸۹.
 33. ‏‏دو بانو، مولف عباسعلی دهستانی، ‏بجنورد: احمد عضدی، ‏‫‏۱۳۸۹.
 34. ‏رق‍ص‌ ه‍س‍ت‍ی‌: ش‍رح‌ ح‍ال‌ و ک‍رام‍ات‌ و س‍روده‍ا و طری‍ق‍ه‌ س‍ی‍ر و س‍ل‍وک‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ع‍ارف‍ه‌ رب‍ان‍ی‌ ب‍ان‍و "ق‍دم‌ خ‍ی‍ر"، ن‍اه‍ی‍د ب‍ورب‍وری‌، ‏ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍ی‍ت‍را، ۱۳۸۰.
 35. ‏‏‏‏رق‍ی‍ه‌ ب‍ن‍ت‌ س‍ی‍دال‍ب‍ش‍ر ...، اع‍داد زه‍ی‍ر م‍ص‍طف‍ی‌ ی‍ازج‍ی‌؛ م‍راج‍ع‍ه‌ ی‍وس‍ف‌ ع‍س‍ان‍ی‌، ‏ح‍ل‍ب‌ : دارال‍ق‍ل‍م‌ ال‍ع‍رب‍ی‌ ، ق‌۱۴۱۵‎ = . م‌۱۹۹۶‎ = . ۱۳۷۵.
 36. ‏رقیه تو بهشته، سروده‌ی حسین عاملی ؛ تصویرگر عفت عظیمی، ‏قم: نشر هدی، ‏‫۱۳۹۰. ‏‫مصور (رنگی). گروه سنی: ب.
 37. ‏رقیه جان: نامه‌های دختران ایرانی به دخت گرامی امام حسین(ع)، فریده یوسفی، ‏اصفهان : فرهنگ پژوهان دانش‏‫، ۱۳۸۸. مصور(رنگی)
 38. رقیه خاتون(علیها السلام)، به کوشش احمد علیزاده، ‏مشهد: علی‌زاده‏‫‏، ۱۳۹۱.
 39. ‏‏رق‍ی‍ه‌ دخ‍ت‍ر ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، اش‍ع‍ار زی‍رن‍ظر م‍ح‍م‍د خ‍س‍رون‍ژاد و رض‍ا م‍وی‍د، ‏]م‍ش‍ه‍د]: ق‍اس‍م‍ی‌، ۱۳۷۳.
 40. ‏رقیه دختر امام حسین علیه‌السلام، زیر نظر محمد خسرو نژاد ،رضا موید، ‏مشهد: کتابفروشی اسلامی مشهد‏‫، ۱۳۴۹.
 41. ‏‏‏رق‍ی‍ه‌ دخ‍ت‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ و س‍رای‍ن‍ده‌ م‌ - ف‌، ‏ق‍م‌: دار ال‍ن‍ش‍ر، ۱۳۶۳.
 42. ‏رق‍ی‍ه‌ دخ‍ت‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ و س‍رای‍ن‍ده‌ م‌ - ف‌. ب‍ی‍ت‌ الاح‍زان‌ ع‍اش‍ق‍ان‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ال‍ج‍ی‍لان‍ی‌، ‏ق‍م‌: دار ال‍ن‍ش‍ر (م‍رک‍ز پ‍خ‍ش‌)، ۱۳۶۳.
 43. ‏رق‍ی‍ه‌ در خ‍راب‍ه‌ ، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ب‍وری‌، ‏وضعيت ويراست:‏‫[ویراست۲]، ‏ق‍م‌ : ص‍ب‍وری‌‏‫ ، ۱۳۸۰.
 44. ‏رقیه در‌دونه، شاعر فاطمه رشید‌بیگی ؛ تصویرگر کاووس صدیقی، ‏مشهد: پیوند با امام، ۱۳۸۶. مصور . گروه سنی: الف، ب
 45. ‏رنگ‌آمیزی مجموعه‌ی کودکان کربلا، نویسنده طاهر خوش؛ طراحی و اجرا شرکت سیمای نور کوثر، ‏ساری : شوق ، ‏‫۱۳۹۲.  مصور.  گروه سنی: ب ، ج .
 46. ‏ریحانه کربلا : تحقیقی درباره حضرت رقیه علیه‌السلام و بارگاه او، عبدالحسین نیشابوری، ‏قم: طوبای محبت‏‫، ۱۳۹۱.
 47. ‏زبان حال حضرت رقیه خاتون (س) در خرابه شام، پژوهش و نگارش اشرف حیدری ، غلامرضا حیدری؛ ویراستار تکاوش بحرینی، ‏تهران: میرشیدا‏‫، ۱۳۸۸.
 48. ‏‏‏زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ س‍ف‍ی‍ر ک‍رب‍لا ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌(س‌) ب‍ه‌ه‍م‍راه‌ زی‍ارت‍ن‍ام‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌(س‌) و ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌(س‌)، م‍ول‍ف‌ اص‍غ‍ر م‍ح‍م‍دی‌ ه‍م‍دان‍ی‌، ‏ت‍ه‍ران‌: زع‍ی‍م‌، ۱۳۷۹.
 49. ‏زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ س‍ف‍ی‍ر ک‍رب‍لا ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری (س‌) ب‍ه ه‍م‍راه‌ زی‍ارت‍ن‍ام‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب (س‌) و ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌ (س‌) ، گردآورنده اص‍غ‍ر م‍ح‍م‍دی‌ه‍م‍دان‍ی‌، ‏تهران : گلزار کتاب‏‫، ۱۳۸۶.
 50. ‏زی‍ارت‌ ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌: زی‍ارت‌ وارث‌، دع‍ای‌ ت‍وس‍ل‌، دع‍ای‌ ک‍م‍ی‍ل‌، دع‍ای‌ ن‍دب‍ه‌، ‏ت‍ه‍ران‌: ن‍دای‌ م‍ه‍رآف‍ری‍ن‌، ۱۳۸۱.
 51. ‏زی‍ارت‌ س‍ت‍ارگ‍ان‌ ش‍ام‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ و ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌، ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ زه‍را رم‍ض‍ان‍ی‌، ‏ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍ای‍ش‍گ‍ران‌ وح‍دت‌، ۱۳۸۱.
 52. ‏زی‍ارت‌ م‍ف‍ج‍ع‍ه‌؛ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ت‌ ک‍ب‍ری‌"س‌" و زی‍ارت‌ رق‍ی‍ه‌ دخ‍ت‍ر س‍ه‌ س‍ال‍ه‌ س‍ی‍دال‍ش‍ه‍داآ(ع‌) ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌، م‍ه‍دی‌ م‍ل‍ت‍ج‍ی‌، ‏ت‍ه‍ران‌: اش‍رف‍ی‌، ۱۳۶۲.
 53. ‏‏‏س‍ای‍ه‌ م‍اه‌: ب‍ررس‍ی‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ه‍ادی‌‌م‍ن‍ش‌، ‏ق‍م‌: خادم‌الرضا (ع)‏‫‏‏، ۱۳۸۵.
 54. ‏‏‏س‍ت‍اره‌ درخ‍ش‍ان‌ ش‍ام‌: ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌ دخ‍ت‍ر ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌، ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ رب‍ان‍ی‌ خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌، ‏ق‍م‌: م‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، ۱۴۱۸ ه‍.ق‌ = ۱۳۷۷. ‏ م‍ص‍ور
 55. ‏ستاره دمشق، مؤلف محمد نجاری‌سهل‌آبادی، ‏مشهد: خاتم‏‫، ۱۳۸۹.
 56. ‏‏‏س‍ت‍م‌ه‍ای‌ رق‍ی‍ه‌(س‌) از م‍دی‍ن‍ه‌ ت‍ا ش‍م‌، م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر م‍ح‍م‍دی‌، ‏ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر م‍ح‍م‍دی‌، ۱۳۸۰.
 57. ‏س‍رگ‍ذش‍ت‌ ج‍ان‍س‍وز ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌(ع‌)، م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ اش‍ت‍ه‍اردی‌، ‏ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍طه‍ر، ۱۳۷۵.
 58. ‏س‍وگ‍ن‍ام‍ه‌ دردان‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌. پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ - ح‍ق‍وق‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌ (س‍لام‌ا... ع‍ل‍ی‍ه‍ا)، رض‍ا م‍وس‍وی‌، ‏م‍ش‍ه‍د : دان‍ش‌ ش‍رق‍ی‌ ‏‫، ۱۳۸۵.
 59. ‏سه ساله : مجموعه شعر سوگنامه حضرت رقیه (س)، فرامرز عرب‌عامری، ‏تهران: سیمیاهنر‏‫، ۱۳۹۱.  مصور ( رنگی )
 60. ‏ص‍دای‌ ع‍دال‍ت‌خ‍واه‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ و رق‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌: دخ‍ت‍ران‌ ع‍ل‍ی‌ و ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ع‍طای‍ی‌ خ‍راس‍ان‍ی‌،‏م‍ش‍ه‍د: ش‍ه‍داآ ال‍ف‍ض‍ی‍ل‍ه‌، ۱۳۸۱.
 61. ‏‏عطر باران: سروده‌هایی درباره حضرت زینب کبری و حضرت رقیه (علیهما‌السلام)، گردآورنده ناصر صبا، ‏‏‫قم‏‫: معروف‏‫، ۱۳۸۷.
 62. ‏عقد عشق‏‫: روایات نسب و وفات حضرت رقیه خاتون سلام‌الله‌ علیها با مراثی شعرای در گذشته شهرستان خور و بیابانک، تحقیق طیبه طباطبایی؛ پیشگفتار لسان‌الحق طباطبایی. ، ‏تهران: بهین‏‫، ۱۳۹۱.
 63. ‏ع‍م‍وج‍ان‌ ع‍ب‍اس‌، ن‍وش‍ت‍ه‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ح‍س‍ن‌ب‍ی‍گ‍ی‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر ای‍رج‌ اس‍ک‍ن‍دری‌، ‏ت‍ه‍ران‌:م‍درس‍ه‌، ۱۳۷۴. م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)
 64. ‏غ‍روب‌ س‍ت‍اره‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر در رث‍ای‌ ب‍ن‍ت‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌ خ‍ات‍ون‌ س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‍ا: اث‍ری‌ از ش‍ص‍ت‌ و چ‍ه‍ار ش‍اع‍ر س‍وخ‍ت‍ه‌دل‌ آس‍ت‍ان‌ ولای‍ت‌، ب‍ه‌گ‍زی‍ن‍ش‌ م‍ح‍س‍ن‌ ح‍اف‍ظی‌، ‏‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: ص‍ائ‍ب‌‏‫، ۱۳۷۷.
 65. ‏‏غریبه‌ی شام: نمایشنامه مذهبی در رثای دردانه‌ی سید‌الشهدا (ع)، حضرت رقیه (س) ، حسین فدایی‌حسین، ‏قم: حوزه هنری استان قم‏‫، ۱۳۸۷.
 66. ‏غ‍ن‍چ‍ه‌ در خ‍زان‌ (از ک‍رب‍لا ت‍ا خ‍راب‍ه‌ ش‍ام‌)، م‍ح‍م‍د ت‍ی‍م‍وری‌، ‏ی‍زد: ک‍وث‍ر ه‍دای‍ت‌، ۱۳۸۱.
 67. ‏ق‍اص‍دک‌ ک‍رب‍لا: ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌(ع‌) ق‍اص‍دک‍ی‌ در دش‍ت‌ ک‍رب‍لا، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ زارع‌، ‏ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)‏‫، ۱۳۸۳.  ‏‫گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌: د - ه‍.
 68. ‏قبله‌گاه عشق: زیارتنامه و مدح و مراثی حضرت زینب علیهاالسلام و حضرت رقیه علیهاالسلام، به اهتمام رضا یعقوبیان، ‏مشهد: رستگار، ۱۳۸۶.
 69. ‏قصه حضرت رقیه(َس)، شاعر محمد سروش ؛ طراحی و خط فرید زبیداوی‌پور، ‏آبادان: انتشارات حضرت ابوالفضل عباس(َع)، ۱۳۸۵. گروه سنی: ب، ج.
 70. ‏قلب شیشه‌ای :حضرت رقیه علیها السلام، نویسنده طاهر خوش؛ تصویرگر فرشته ارکیا، ‏ساری: شوق‏‫، ۱۳۸۷. ‏ مصور (رنگی)، گروه سنی: ب.
 71. ‏ک‍رام‍ات‌‌ال‍زی‍ن‍ب‍ی‍ه‌ سلام‌الله‌‌علیها ب‍ه ان‍ض‍م‍ام‌ ک‍رام‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌ سلام‌الله‌‌علیها، سیدم‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍ودی‌، ‏‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: لاه‍وت‌‏‫، ۱۳۸۳.
 72. ‏کرامات حضرت رقیه (ع) سفیر سه ساله عاشورا، نویسنده سیروس تیموری، ‏تهران: راز نهان، ‏‫‏۱۳۸۹.
 73. گزیده‌ای از کتاب ستاره درخشان شام حضرت رقیه دختر امام حسین علیه‌السلام: ادعیه منتخب به ضمیمه زیارت عاشورا...، علی ربانی‌خلخالی، ‏قم: مکتب‌الحسین‏‫، ۱۴۲۷ق. ‏‫= ۱۳۸۵.
 74. ‏گلی به نام مادر، مهدی شيروانی، ‏قاﺋمشهر: صدای قلم‏‫، ۱۳۸۸.
 75. ‏ماه سه‌ساله، شاعر محمدسعید میرزایی ؛ گردآورنده حسین فتحی، ‏تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ‏‫‏۱۳۸۹.
 76. ‏م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍دی‍ح‍ه‌ و م‍رث‍ی‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌ و ب‍ی‌ب‍ی‌ ش‍ه‍رب‍ان‍و، س‍روده‌ رق‍ی‍ه‌ م‍ول‍وی‌ (ق‍دم‌ خ‍ی‍ر)؛ ج‍م‍ع‌آوری‌ س‍ی‍م‍ی‍ن‌ ف‍ت‍ح‍ی‌ پ‍ورخ‍وش‍ک‍رودی‌، ‏ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ق‍اض‍ی‌، ۱۳۸۳.
 77. ‏مرثیه نامه: حضرت رقیه سلام‌الله‌علیها، گردآورنده مجید عیوضی، ‏تهران: آرام دل: صیام‏‫، ۱۳۸۸.
 78. ‏م‍ظل‍وم‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ ام‌ الائ‍م‍ه‌(س‌)، ت‍ال‍ی‍ف‌ آم‍ن‍ه‌ ف‍لاح‍ی‌ ف‍ی‍روز س‍الاری‌، ‏ت‍ب‍ری‍ز: س‍ت‍اره‌. آش‍ی‍ن‍ا: ۱۳۸۰.
 79. ‏معجزات حضرت رقیه علیهاالسلام، مولف‌ علی فلسفی، ‏قم : خورشید هدایت‏‫، ۱۳۹۲.
 80. ‏معجزات و کرامات حضرت زینب حضرت رقیه حضرت علی‌اصغر، نوشته لطیف‌ راشدی، سعید راشدی، ‏تهران: سمیع، ‏‫۱۳۸۶.
 81. ‏‏‏م‍ق‍ت‍ل‌ رق‍ی‍ه‌ س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍ا، م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ (م‍س‍ع‍ود) ق‍اس‍م‍ی‌، ‏ق‍م‌ : ن‍ص‍ای‍ح‌ ‏‫، ۱۴۲۶ھ.ق. ‏‫= ۱۳۸۴.
 82. ‏م‍ه‍ت‍اب‍ی‌ در غ‍ب‍ار: ادب‍ی‍ات‌ ع‍اش‍ورا، ی‍ادی‌ از س‍ت‍اره‌ ت‍اب‍ن‍اک‌ آس‍م‍ان‌ ن‍ب‍وت‌ و ام‍ام‍ت‌ و ولای‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌ خ‍ات‍ون‌ س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‍ا، اث‍ر م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ م‍ردان‍ی‌، ]ت‍ه‍ران‌]: م‍ردان‍ی‌، ۱۳۷۶.
 83. ‏نازدانه، مسعود معصومی، ‏کرج: موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر ، تلاوت آرامش، ‏‫۱۳۹۲.
 84. ‏نازدانه بابا، نویسنده فاطمه غلامزاده ؛ تصویرگر مریم چوپانی، ‏شیراز: نادریان، ‏‫۱۳۹۰.  مصور (رنگی). گروه سنی: الف، ب.
 85. ‏وقتی سفر آغاز شد، رقیه کریمی و همکاری ستاد کنگره سرداران، امیران و ۸۰۰۰ شهید استان همدان ؛ [به سفارش] بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان، ‏تهران: صریر، ۱۳۸۵.
 86. ‏۲۰۰ داستان از مصائب و کرامات حضرت رقیه (س)، مولف عباس عزیزی. ، ‏تهران: بوستان قرآن‏‫‏، ۱۳۸۸.
 87. ‏‏‏‏‫اوج سکوت در هیاهوی دل: زیارت سه بی بی حضرت زینب علیها‌السلام، حضرت رقیه‌خاتون علیها‌السلام، حضرت معصومه علیها‌السلام‏‫، به اهتمام همایون ابراهیمی، ‏‏‫تهران ‏‫: دنیای هنر ‏‫، ۱۳۹۰.
 88. ‏ستاره‌ی صحرا:(حضرت رقیه(س))، شعر و تصویر الهه نظام‌آبادی، ‏تهران: گیلاس، ‏‫۱۳۸۸.  مصور (رنگی).  گروه سنی:ب.
 89. ‏‏‫مشق عزا: اشعار، گریز، نکات ناب مداحی، روضه، حضرت رقیه علیهاالسلام، ‏‫ مولف گروه تحقیق و پژوهش مجمع شاعران اهل بیت علیهم‌السلام، ‏‏‫تهران : ‏‫آرام دل ، ‏‫۱۳۹۱.

 


ارسال نظر
نام
ایمیل
متن
ارسال
تازه ها
پربازدید
مقالات مربرط
اجازات شیخ نعمة غول العاملی المیسی | محمد سمامی حائری
احضار ارواح
چرا همه اسناد کافی حجت است؟| محمد فایزی
معرفی میراث فقهی رویت هلال
مؤيدات تحريف فهرست نجاشى درباره ابويعلى
بازمانده هایی از میراث کهن حدیثی امامیّه| امین حسین پوری
سیاست استعمار انگلیس در ایرانِ عصر ناصرى و راهبرد میرزای شیرازی در نهضت تحریم تنباکو | به کوشش: محمدصادق ابوالحسنی
استاد سید محمد فرزان به روایت حجة الاسلام آل طه (زید عزه) | محمد جواد شعبانی مفرد
حدیث النوروز في کلام العلّامة ابن فهد الحلّي |رضا المختاری
همایش ”مدرسه کلامی - فقهی شیعه در لکهنو“
تببین جایگاه علمی مرحوم علامه غفران مآب موسس مدرسه علمی شیعه در لکهنو
کتاب شیعه به منزل ۱۳ و ۱۴ رسید + فهرست مطالب
شیخ ابوالقاسم کبیر
مدیر مؤسسه کتابشناسی شیعه، در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد
امام موسی صدر در ساحت علم و سیاست
یادی از آیت‌الله حاج شیخ «علی‌محمد ابن‌العلم» از علمای قرآنی خوزستان
سید العلماء لکهنوی
حكايت آخوند و ميرزا على اكبر نوقانى
سالگشت ارتحال آیة الله محمد نهاوندی
شخصیت، آثار و زمانه سید مرتضی
"یک قصه از حیات" | رضا مختاری
تطورّات مرجعیت در سده اخیر
دربارۀ کتاب «شرح الرسالة» از سید مرتضی| رضا مختاری
تکملۀ مأخذشناسى آيت الله‏ ميرزا جواد آقا تهرانى | هادی ربانی
آيت الله روحاني، نياز امروز و فرداي حوزه هـا | رضا مختاري
رضا مختاری
دسترسی به متن کتابهای نرم افزار مکتبه اهل بیت علیهم السلام
عبد الحسین طالعی
جرعه ای از دریا جلد اول| مقالات آیت الله شبیری زنجانی
قربان مخدومی
ترجمه های صحیفۀ سجادیه به زبانهای غیر فارسی / سید امیر حسین اصغری
همایش بزرگداشت علامه سید هبة الدین شهرستانی در دانشگاه کوفه + تکمیلی
اجازه سید حسین موسوی خوانساری به میرزای قمی و تذکر یک اشتباه | محسن صادقی
علی اکبر زمانی نژاد
نامۀ آية‏اللّه‏ العظمى مرعشى نجفى به استاد سعيد نفيسى / عبد الحسین طالعی
یادداشتی به قلم آیت الله خویی درباره تشرف شیخ محمد شوشتری کوفی
آیت الله سید محمد نبوی عالم سرشناس دزفول دعوت حق را لبیک گفت
اسرار الصلاة شهيد ثانى رحمه‏الله | علی اکبر زمانی نژاد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی 31 / از ابوالفضل حافظیان بابلی
احسان الله شكراللهی طالقانی
ابوالفضل حافظیان
بازدید مقام معظم رهبری از غرفه موسسه کتاب شناسی شیعه در نمایشگاه مشکات
مشروع ‏الموسوعة الكبيرة حول‏ التراث المكتوب للشيعة أوالوسيلة إلى تصانيف الشيعة
نامه هایی از و به مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی / به مناسب سالروز درگذشت دکتر شهیدی
سندی منتشر نشده از آیت الله خویی در دفاع ازانقلاب اسلامی مربوط به 48 سال پیش
گزارشی از عملکرد 6 ماهه موسسه کتاب شناسی شیعه
تحقیق و انتشار نهج‌البلاغه از روی کُهَن‌ترین نسخه‌های موجود
به مناسبت در گذشت دکتر محمود فاضل
بزرگترین کتاب‌شناس قرن اخیر +تصاویر
سندی نو یافته به خط مبارک شهید ثانی (ره) درباره خاندان شهید اول و علمای جبل عامل
نمایش فایل های ویدئویی
ابتدای سایت | Back to top